Lectia 03. Răscumpărați vremea


            INTRODUCERE

1. Timpul este valoarea vieţii ce trebuie folosit cu maximă productivitate şi rentabilitate (Efeseni 5:16)

2. Răscumpărarea este procesul prin care un lucru vândut sau pierdut reintră în posesia deţinătorului iniţial (Leviticul 25:24-28)


            I. DUMNEZEU RĂSCUMPĂRĂTOR

A. Activitatea lui Dumnezeu

1. Lucrarea iniţială – creaţia (Genesa 1:31; 2:1-3)

2. Lucrarea de răscumpărare – mântuirea (Evrei 9:11-15). Trimiterea lui Iona; neascultarea, recuperarea lui, a corăbierilor şi a ninivenilor (Iona 1-4)

B. Răscumpărarea omului

1. Un act al harului divin (Psalmul 49:7; Iov 19:25; Romani 3:24)

2. Realizarea trăirii unei vieţi de la început, cu alte principii (Galateni 3:13; 1 Timotei 2:6; Psalmul 107:1-2)


            II. OMUL RĂSCUMPĂRĂTOR

A. Nu pierde vremea – nu o vinde ieftin, nu o da  pe nimic!

1. Evită lucrurile deşertăciunii, pasiunile păcătoase – căci ai fost răscumpărat din ele! (Coloseni 4:5; 2 Timotei 2:14-23; Tit 2:14; 1 Petru 4:1-3, 7, 10)

2. Nu fă lucrul altuia, că-l încurci, rămâne lucrul tău nefăcut şi nu te plăteşte nimeni! – 40 de zile pierdute în Valea terebinţilor şi alţi ani pierduţi în Israel, pentru Saul (1 Samuel 17:8-11, 16; ….31)

B. Foloseşte vremea – vinde-o la un preţ bun!

1. Fă toate lucrurile la timpul lor – atunci sunt frumoase! (Eclesiastul 3:1-8, 11). Fructifică ocaziile unice ca Maria (Luca 10:39-42; Ioan 12:3-8)

2. Fă totul cu tragere de inimă, ca pentru Domnul – lucrează bine, să nu fie nevoie să rectifici (Exodul 35:5-9, 21; 1 Cronici 29:2-3, 9; 1 Corinteni 16:14)

C. Răscumpără vremea – îmbogăţeşte timpul!

1. Organizează-ţi bine timpul – în concordanţa evenimentelor şi în corelare cu comunitatea! (Proverbe 24:27; 31:13-27); Sfatul lui Ietro (Exodul 18:13-24); Judecata Abigailei (1 Samuel 25)

2. Tot ce a fost greşit trebuie reluat şi completat ce se mai poate – refă-ţi căsătoria, prietenia, viaţa spirituală! (Psalmul 90:15; Osea 3:1-3; 2 Cronici 33:10-16; Iov 1, 42)


            ÎNCHEIERE

1. Omul nu trece de două ori prin viaţă, ea este irepetabilă şi fără răscumpărare este pierdută şi irecuperabilă (Eclesiastul 11:9-10; 12:8)

2. Dumnezeu îşi răscumpără lucrarea; omul are şansa răscumpărării în timpul vieţii – o vei folosi? (Apocalipsa 21:5-8)