Lectia 02. Fi-ți plini de râvnă

            INTRODUCERE

1. Râvna este entuziasmul şi pasiunea până la gelozie pentru o cauză bună (Iacov 4:5)

2. Dimensiunea umană poate fi activată prin râvnă (Matei 26:41)

 

            I. PREZENTARE

A. Orientări greşite

1. Ocupaţii şi preocupări demonice (Isaia 47:12-15; Fapte 19:19-20, 28, 34)

2. Pasiuni lumeşti: materiale, culturale, sportive (2 Petru 2:12-14; 2 Timotei 4:10; 1 Ioan 2:15; Fapte 17:21; 20:33)

3. Fervoare religioasă tradiţională, legalistă sau mistică (Romani 10:1-4; Fapte 21:20; 22:3; Galateni 4:17)

  Există oameni fără pasiune? (Iosua 18:1-4; Proverbe 26:13-16)

B. Orientări corecte(Efeseni 5:18)

1. Fii plin de râvnă şi pocăieşte-te! (Apocalipsa 3:19; 2 Corinteni 7:11)

2. Fii plin de râvnă şi slujeşte Domnului! (Psalmul 69:9; 119:20, 139; Efeseni 6:15; 1 Timotei 3:1-7); exemplul lui Elisei (2 Împăraţi 2:2, 4, 6, 9-10; 3:15; 13:14-17)

3. Fii plin de râvnă în fapte bune! (Tit 2:14; 2 Corinteni 8:16-17, 22; 1 Petru 3:14)

C. Râvna – o disciplină stimulativă (Romani 12:11)

1. Pasiunile sunt unidirecţionale (Matei 6:24; Luca 10:39-42; Filipeni 3:12-14)

2. Râvna accentuează şi permanentizează activitatea prin Duhul (1 Corinteni 14:12-13, 39-40); cazul Iehu – ambiţia fără sfinţenie (2 Împăraţi 10:16, 31)

3. Râvna este o provocare sfântă pentru ceilalţi (2 Corinteni 8:7-8; 9:2; Filipeni 1:12-14)

 

            II. EXEMPLE

A. Dumnezeu  - râvna desăvârşită

1. Viaţa duhului are vigoare permanentă (Isaia 9:7; 37:32)

2. Râvna conferă statornicie (imuabilitate) şi perseverenţă în planuri (Psalmul 33:11; Ieremia 30:24)

B. Sfinţii Vechiului şi Noului Testament

1. Ilie  - un proroc plin de râvnă pentru Domnul şi pentru Israel (1 Împăraţi 17:1, 21; 18:36-40; 19:10)

2. Pavel - apostolul neobosit (Galateni 1:14; Fapte 21:20; Filipeni 3:6; 1 Corinteni 15:9-11; 2 Corinteni 10:12-16; 11:2, 22-27)

 

            ÎNCHEIERE

1. Râvna produce  cantitate şi calitate (Evrei 6:9-12)

2. Oamenii cu râvnă sunt aleşi de Dumnezeu în lucrare (Numeri 25:7-13)