Lectia 10. A sluji sau a nu sluji toată viața

            INTRODUCERE

1.Realităţile biblice şi contemporane dovedesc posibilităţi de statornicie sau nu în slujirea lui Dumnezeu (Samuel, Saul, Iehoiada, Zaharia, Ioas)

2. Analiza vieţii acestora poate sluji pentru nerepetarea greşelilor şi trezirea celor ce nu aleargă cu stăruinţă, după modelul altora (Evrei 12:1-2)

 

            I. SAUL

A. Tânărul Saul

1. A dovedit calităţi speciale pe un fond fizic dotat, după care printr-o conjunctură inedită a primit o investitură specială şi a avut un început promiţător (9-11)

2. Generalizare (Romani 9:4-5; Galateni 3:1-5; Filipeni 2:12-16; Apocalipsa 2:25)

B. Bărbatul Saul (împăratul)

1. O viaţă activă, dar aflată într-o neascultare crescândă şi marcată de un moment de lepădare „reciprocă” (1 Samuel 13:8-14; 15:1-29; 16:14-15; 18:29; 14:52)

2. Generalizare  (2 Petru 1:3-12; Iuda 1:5-6; Apocalipsa 2:2-5; 3:5)

C. „Bătrânul” Saul

1. Un sfârşit lipsit de toate „valorile” iniţiale, în care a căutat chiar pe „Satana”, sfârşind fără glorie şi fără mântuire (1 Samuel 28:5-13, 20; 31:4-5; 1 Cronici 10:13-14)

2. Oameni pentru care ar fi fost mai bine să nu se fi născut (Isaia 1:21-22; Matei 26:24; 2 Petru 2:15-22)

 

            II. SAMUEL

A. Copilul şi tânărul Samuel

1. O naştere, copilărie şi tinereţe închinată Domnului, nu doar prin părinţi şi Cort, ci prin angajamentul propriu, în pofida posibilelor influenţe rele (1 Samuel 1:26-28; 2:17-18; 3:19)

2. Generalizare  (2 Cronici 34:1-5; 2 Timotei 1:4-6)

B. Bărbatul Samuel (judecătorul)

1. O viaţă activă, marcată de multe evenimente, unele neprevăzute, dar evidenţiată prin trăirea lui cu Dumnezeu şi în ascultare deplină (1 Samuel 7:15-17; 8:6-10; 10:17-25; 15:1; 16:1-13)

2. Generalizare  (Iosua 24:15, 31; 2 Ioan 2:24-29)

C. Bătrânul Samuel

1. Un sfânt „alb” şi o ştafetă predată; o răsplată veşnică şi un viitor al generaţiei următoare de care (în aceste condiţii) vor răspunde alţii (1 Samuel 12:1-5; 25:1)

2. Oamenii pe care-i plângem când mor şi care  vor trăi veşnic (Proverbe 16:31; 2 Cronici 32:33; 2 Timotei 4:1-8)

 

            ÎNCHEIERE

1. Saul – o viaţă pierdută, o generaţie slabă (Proverbe 13:11; 19:16). Samuel – o viaţă câştigată, o generaţie avantajată (Psalmul 99:6-7)

2. Antiteze veşnice (Daniel 12:2-3; Matei 25:31-46)