Lectia 09. A fi sau a nu fi iubitor de neam

            INTRODUCERE

1. Iubirea de neam este naturală în lanţul iubirii pentru sine, familie, neam (biserică, popor), alt neam (1 Timotei 5:8; 2 Petru 1:7; Luca 7:5)

2. Iubirea (de neam) este evidentă; trebuie dovedită în momente (vremi) de dificultate: Ismael, fiul lui Netania, fiul lui Hacalia

 

            I. ISMAEL, FIUL LUI NETANIA

A. Cadru naţional contemporan  (Ieremia 40:1-3)

1. Când Iuda a ajuns deportat, Ierusalimul dărâmat şi Templul distrus, el din neamul împărătesc s-a asociat cu străinii (Ieremia 40:14), fără a fi „interesat” de binele evreilor (Ieremia 40:1-2)

2. Generalizare (2 Cronici 21:6; 2 Timotei 3:3)

B. Planul lui Ismael

1. Sub o „însărcinare” străină, el s-a angajat să distrugă „rămăşiţa” lui Israel şi Iuda (Ieremia 40:13-16; 41:1-10)

2. Generalizare  (Eclesiastul 8:11, 14; 2 Cronici 21:4; Matei 10:36; Apocalipsa 13:15-17)

C. Rezultate

1. A pierdut pe aproape toţi de lângă el şi s-a pierdut fără urmă, dar cu urme de nimicire în poporul lui (Ieremia 41:11-15…42…44)

2. Oameni care slăbesc sau nimicesc naţiunea (Proverbe 30:14; Judecători 9; 2 Timotei 2:17-18; 4:14)

 

            II. NEEMIA

A. Cadru naţional contemporan

1. După mai mult de 100 de ani după Ismael, Israelul era tot într-o stare jalnică, iar Ierusalimul  dărâmat (Neemia 1:1-3)

2. Generalizare:  Isus ca fiu, Moise ca slugă (Matei 9:35-38; Exodul 3:5-6)

Planul lui Neemia

1. Dumnezeu i-a pus pe inimă să rezidească Ierusalimul. Astfel, cu lacrimi, trudă şi ajutor frăţesc, l-au reconstruit în pofida piedicilor multiple (Neemia 1:4; 6:15)

2. Generalizare  (Proverbe 24:10-11; Romani 9:1-3; 10:1; 1 Samuel 11:1-7)

C. Rezultate

1. Realizările la termen şi asocierea cu Ezra (preotul şi cărturarul), împreună cu alte măsuri necesare au consolidat naţiunea (Neemia 8:8-12; 9:1-3; 10:29-31; 12:27-40)

2. Oameni care lucrează pentru binele altora (Isaia 58:6-14)

 

            ÎNCHEIERE

1. Prin Ismael, fiul lui Netania, evreii au fost distruşi şi îndepărtaţi peste (mai mult) ca prin babilonieni (Ieremia 41:18); teama şi → (Ieremia 44:1-7)

2. Prin Neemia, poporul a fost refăcut mai mult decât prin libertatea şi decretul persanilor (Ezra 3:10-13; Neemia 12:43)