Lecția 21. Frica

INTRODUCERE

1. Frica este un atribut datorat naturii umane decăzute (Genesa 3:10), o stare datorată păcatului şi care naşte păcate (Apocalipsa 21:8)

2. Frica de Domnul reprezintă atenţia şi grija omului de a nu păcătui. Ea a fost pervertită de Satan în a te ascunde de Dumnezeu, în a acţiona sub presiunea evenimentelor şi a sentimentelor umane (Iov 28:28; Ieremia 2:19)

 

I. PREZENTARE

A. Frica – o faptă a firii pământeşti

1. Caracteristici:

a) diminuarea capacităţii de luptă, slujire (Deuteronom 20:1; Judecători 7:3; Deuteronom 29:65-67; Leviticul 26:36; II Împăraţi 10:4)

b) legătura cu alte păcate (Proverbe 29:25; Ieremia 49:23-24; Matei 28:1-5)

c) tipuri de frică: de moarte (Psalmul 55:4-5), de necunoscut, de semnele naturii (I Samuel 16:2,4; Daniel 4:15; Ieremia 10:12; Luca 21:11)

2. Efecte:

a) schimbarea vieţii, slujirii (II Împăraţi 17:35-40; Genesa 3:10; Iosua 22:10,24)

b) pedeapsa divină (I Ioan 4:18; Apocalipsa 21:8)

            Dumnezeu ne vrea fără frică (Psalmul 78:53; Genesa 9:2). Nu te teme! (Proverbe 10:24; Luca 9:1)

B. Frica de Domnul (trebuie învãţatã - Ieremia 32:40; Psalmul 34:11; II Corinteni 5:11; Proverbe 2:5)

1. Caracteristici:

a) împlinirea poruncilor (Proverbe 1:7; 9:10; 23:17; 16:6; Leviticul 25:18,19; Filipeni 2:12; II Corinteni 7:1)

b) frica de Domnul în lucrare (I Samuel 12:18; Faptele Apostolilor 5:5,11,13; Exodul 20:20; Psalmul 5:7; II Cronici 19:7,9; Evrei 12:28)

2. Efecte:

a) eliberarea de frica păcătoasă (Psalmul 91; Psalmul 27:1; 56:3-4; Proverbe 3:25; Filipeni 1:28-30; Apocalipsa 2:10)

b) binecuvântări (Eclesiastul 8:12; Proverbe 14:21; 19:23; 22:4)

            În final, tuturor celor răi le va fi frică de Dumnezeu (Isaia 2:10,19,20; Apocalipsa 15:4)    

Eliminarea fricii/temei vinovate se realizează prin  Duhul Sfânt (Romani 8:15; II Timotei 1:7; Ioan 14:27; I Ioan 4:18; Faptele Apostolilor 9:31)

 

            III. EXEMPLE BIBLICE

A. Frica păcătoasă

1. Avraam – o frică neîntemeiată (Genesa 20:2,11)

2. Isaac – o frică moştenită (Genesa 26:7)

3. Iacov – o frică pentru fapte vinovate (Genesa 31:31; 32:7,11,17)

4. Israel – frica de război (Exodul 14:10-14; I Samuel 17:24; Ieremia 42:11‑16

5. Iscoadele – frica de cei puternici (Numeri 14:9)

6. Barac – frica pierde cununa (Judecători 4)

7. Saul – frica pierde tronul (I Samuel 15:24; 18:12,29; 28:5)

8. David – frica şi manifestările ei (I Samuel 21:12-13)

9. Ioab şi Adonia – frica celor puternici I Împăraţi 1:49-51

10. Pilat – frica în evenimente imprevizibile (Ioan 19:8)

11. Iudeii – frica de autorităţi/oameni (Ioan 7:13; 12:42-43)

B. Frica de Domnul:

1. Iacov – frica în faţa unui Dumnezeu atotputernic şi sfânt (Genesa 28:17)

2. Marinarii în drum spre Tars – frica ocazionată de experienţe cu Dumnezeu (Iona 1:16)

3. Neemia – frica evlaviei (Neemia 5:15; Ieremia 1:17-19)

4. Isus Hristos – frica sfântă (Isaia 11:2-3)

 

Încheiere

1. O frică sfântă oferă rezistenţă în faţa fricii de oameni (Luca 12:4-9; I Împăraţi 18:19; II Împăraţi 1:15; Isaia 54:1).

2. Popor: sfânt Israel/Biserica este sub ocrotirea Domnului (Deuteronom 33:28; Psalmul 78:53;: Ioan 16:33; Evrei 13:5-6; Ţefania 3:16-20)