Lectia 06. A avea sau a nu avea principii sfinte

            INTRODUCERE

1. În orice vreme, oamenii au avut o libertate (mai mult sau mai puţin) în a respecta principiile morale, legile sau/şi a asculta sau nu „vocea divină” (Romani 1:19-28)

2. Cazul Haman / Mardoheu evidenţiază în mod accentuat şi simbolul imaginii demonice sau christice prin starea egoistă sau de slujire în adevăr

 

            I. HAMAN

A. Omul cu temperament puternic

1. Omul capabil şi de succes, care a ajuns să se „bucure” de avere şi putere – tot ce şi-ar dori un om din lume (Estera 3:1-2a, 10-11; 5:9)

2. Generalizare (Psalmul 73:1-20)

B. Omul cu scopuri fără valori

1. Omul care şi-a focalizat energia pentru sine şi un mic grup (prieteni, familie), dar fără principii sfinte, morale, drepte (Estera 3:5-8; 5:10-14; 6:6)

2. Alte cazuri (Proverbe 18:1; Saul; Diotref)

C. Omul fără viitor

1. Omul căruia i s-a închis orizontul, căruia i s-a răsplătit după intenţii şi fapte, la momentul potrivit (Estera 6:13-14; 7:4-10; 8:2-3)

2. Oameni ce se vor „întâlni” cu mijloacele, nu cu scopurile (Proverbe 16:4; 5:22; Eclesiastul 8:13; Proverbe 26:27)

 

            II. MARDOHEU

A. Omul cu principii puternice

1. Omul care în robie (sau libertate) acţiona cu demnitate spirituală, îndeplinindu-şi slujba cu responsabilitate (Estera 2:5-7, 10, 19-23)

2. Alte cazuri (Proverbe 22:29; Iosif în Egipt; Daniel în Babilon)

B. Omul care nu-şi „sacrifică” principiile

1. Omul care în orice împrejurări se raportează la Dumnezeu şi nu face compromisuri după cum nici nu le-a admis în sfera responsabilităţilor sale (3:1-4; 4:1-17; 5:9)

2. Alte cazuri (Proverbe 21:21; Daniel 3; Luca 4:1-11)

C. Omul cu „viitor”

1. Omul care a văzut mâna lui Dumnezeu intervenind pentru el şi toţi ai lui şi care a putut sluji cu principii sfinte la multe naţiuni (Estera 6:1-12; 8:1-2; 10:1-3)

2. Oameni cărora nu le va părea rău de felul în care au acţionat (Proverbe 10:24-25, 27; 11:3-10)

 

            ÎNCHEIERE

1. A avea principii sfinte nu ţine de oportunităţi/stări, ci de o educaţie corespunzătoare şi hotărâri ferme (Proverbe 21:7-8, 10, 15; Psalmul 15)

2. Haman – omul de lume (eu, aici); Mardoheu – evreul în lume (Dumnezeu oricând, în eternitate), două destine opuse (Proverbe 28:10, 28)