Lectia 04. A fi sau a nu fi ca invățătorul tău

 

            INTRODUCERE

1. Un învăţător creează condiţiile ca ucenicul lui să-l imite, să se formeze (Luca 6:40). Ferice de cei cu învăţători buni! (Matei 11:1-6; 23:15)

2. Ilie şi Elisei au fost doi învăţători buni, dar Elisei şi-a „copiat” învăţătorul, ceea ce Ghehazi n-a făcut-o. De ce?

 

            I. GHEHAZI

A. Slujitorul omului lui Dumnezeu

1. Nu ştiu dacă Ghehazi a fost ales în urma vreunei descoperiri, dar este cert că a beneficiat ani în şir de compania profetului Elisei (2 Împăraţi 8:4)

2. Reguli generale (Psalmul 95:8-11; Matei 11:20-24)

B. Ghehazi în şcoala proorocilor

1. El a fost martor la lucrările lui Dumnezeu prin Elisei, ca nimeni altul. Totodată a fost provocat (învăţat) să slujească la fel (2 Împăraţi 4:12-17, 25:37…6:15-17; 8:5)

2. Alte cazuri (2 Cronici 23:11; 24:2-6, 17-27); Iuda – ucenicul (Luca 13:25-28; Fapte 22:14-15; 20:24)

C. Slăbiciunile lui Ghehazi

1. Necredinţă – teamă; lăcomie – minciună – omul care nu s-a putut raporta corect la Dumnezeu, el n-a ajuns niciodată omul lui Dumnezeu, a rămas doar slujitorul omului lui Dumnezeu, nu şi-a înţeles chemarea  (2 Împăraţi 5:16, 19-27; 6:15-16...)

2. Ucenici nevrednici (1 Samuel 8:1-5; Matei 19:21, 27; 2 Timotei 4:10)


            II. ELISEI

A. Slujitorul lui Ilie

1. O chemare – o renunţare, o slujire pentru un profet sfânt într-o ţară apostată (1 Împăraţi 19:16-21; 2 Împăraţi 3:11-19)

2. Alte cazuri (Exodul 33:11; Numeri 27:15-20; Ioan 6:70; 15:16)

B. Elisei în şcoala proorocilor

1. Ucenicul devotat de la a turna apă la a-l urmări cu pasul şi privirea (2 Împăraţi 3:11; 2:2-14), de la arderea de tot iniţială, la râvna de pe patul de moarte (1 Împăraţi 19:20-21; 2 Împăraţi 13:14-19)

2.  Alte cazuri (Numeri 11:28-29; Iosua 11:15; 14:6; Ioan 14:12-14; Fapte 2-5; Filipeni 2:20-30; 1 Timotei 4:14-16)

C. Punctele forte ale lui Elisei

1. Pasiunea Duhului – îndrăzneala credinţei; o raportare înţeleaptă, dar deliberată faţă de posesiunile materiale (2 Împăraţi 2:2; 3:15; 4:33-35; 5:16, 7)

2. Slujitori vrednici (Proverbe 22:29; 1 Timotei 1:12-17; 2 Timotei 3:10-17; 4:1-8)


            ÎNCHEIERE

1. Fiecare capătă ceea ce cere (2 Împăraţi 2:9-10; 5:20), drept urmare primeşte haina ce o meriţi (2 Împăraţi 2:14; 5:27)

2. Alegerea aparţine ucenicului, în funcţie de ea va fi ales, va rămâne sau se va pierde în timp (Luca 22:24-30)