Lectia 02. A fi sau nu fi ascultător de părinți

            INTRODUCERE

1. Dintre cei 12+1 copii ai lui Iacov, Iuda şi Iosif, sau evidenţiat cel mai puternic. Să-i observăm prin prisma raportării faţă de părinţi (familie) pe parcursul întregii vieţi (Genesa 37:47)

2. Porunca a V-a (şi în Noul Testament) are o implicaţie şi efecte pe viaţă (Efeseni 6:1-3)

 

            I. IUDA

A. Iuda, fiul lui Iacov

1. Tânărul ce avea un simţ al fraternităţii, dar care şi-a luat libertatea de a decide fără părinţi şi fără a-i informa (Genesa 37:26-28), nu era el şi fraţii lui  la prima abatere (Genesa 34:25-31; 35:22)

2. Alte cazuri (2 Samuel 13; 2 Timotei 3:1-2; Proverbe 20:20; 23:22; 30:17)

B. Iuda plecat de la Iacov (de acasă)

1. Tânărul ce s-a dezlipit de familie, legat de o prietenie din lume, dar care a plătit greu prin copii şi el însuşi s-a făcut vinovat faţă de ei (Genesa 38, urmează după Genesa 37!)

2. Alte cazuri (2 Samuel 13:28, 38; Judecători 9:2-20, 55-57; Proverbe 19:27; 22:5)

C. Un alt Iuda

1. Omul ce a învăţat târziu şi cu un preţ mare (Genesa 38, 42-45), dar  a putut să-şi repare „greşeala” şi să-i întâlnească pe Iacov cu Iosif (Genesa 43:1-14; 44:14-34; 37:35)

2. Pocăinţa (Proverbe 28:13; Judecători 10:6-16; Osea 5:1-5, 11, 14-15; 6:1-5); vai de cei nu se pocăiasc! (Ieremia 8:4-7, 20-21)

 

            II. IOSIF

A. Iosif, fiul lui Iacov

1. Tânărul care deşi avea viziunea supremaţiei s-a abandonat (a ascultat) în mod desăvârşit, un model al Domnului (Psalmul 40:5-8; Genesa 37:13-17; 47:30). La fel s-a comportat în Egipt (Genesa 39:5, 22)

2.  Reguli generale (Proverbe 4:1-13, 14-27; 5:1-3; Coloseni 3:20)

B. Iosif plecat de la Iacov (în Egipt)

1. Tânărul care deşi smuls din familie a fost dăruit toată viaţa pentru familia lui (Genesa 42:15-20; 43:25-34; 45:9-13)

2. Reguli generale  (Fapte 7:23-30; Romani 9:1-3; 10:1; 1 Timotei 5:4, 8, 16)

C. Acelaşi Iosif

1. Omul care a ajuns să se bucure de tot ce a făcut, de tot ce s-a întâmplat, de toată familia  - fericirea respectării poruncii (Genesa 39:3, 23; 45:8; 48:8-12).

2. Copii ce se vor bucura când vor fi părinţi (Exodul 20:12; Ieremia 35:6-10, 18-19)

           

            ÎNCHEIERE

1. Iuda şi-a pierdut (prin neascultare, răzvrătire) inelul, lanţul şi toiagul (Genesa 38:18). Iosif le-a primit „cadou” (Genesa 40:42-43), prin ascultare (Proverbe 1:8-9)

2. E un har să ai părinţi credincioşi, dar e o fericire de o viaţă să-i asculţi (Luca 11:27-28)