Lectia 01. A fi sau nu din Dumnezeu

            INTRODUCERE

1. A fi din Dumnezeu; a fi sau nu în credinţă este o realitate sau o aparenţă (Ioan 1:9-14)

2. Caz de referinţă: Cain şi Abel (Genesa 4:1-8); o jertfă a descris  starea, iar un eveniment, a pecetluit soarta (viitorul), mântuirea / pierzarea lor

 

            I. CAIN

A. „Cain la adunare”

1. Religia formală născută (generată) pe fondul religios al fiecărui individ (factor intern) şi conform mediului tradiţional (factor extern) este ca şi o căsătorie doar în virtutea vârstei şi nevoii asociată cu faptul că aşa au făcut şi  alţii (Genesa 4:2)

2. Alte cazuri (Exodul 32:4-6; Numeri 25:2; Fapte 19:27-28; 8:18-23)

B. „Cain acasă şi la serviciu”

1. Evidenta (sub sesizare divină) a stărilor fireşti în interior, care au răsfrânt irezistibil şi afară (deşi a negat); de la o ranchiună la ură şi crimă (Genesa 4:5-9)

2. Alte cazuri  (Matei 15:8, 19-20; 2 Timotei 3:1-5; Iacov 3:11-18; Iuda 1:11, 16, 19)

C. „Viitorul lui Cain”

1. Sute de ani fără pace, fără binecuvântare, fără bătrâneţe; o veşnicie fără Domnul (Genesa 4:11-24; Iuda 11-15)

2. Sentinţă generală (1 Ioan 3:14-15; 2 Timotei 3:8-9, 13; Luca 13:24-28)

 

            II. ABEL

A. „Abel la adunare”

1. Credinţa l-a determinat să îndeplinească activităţile sacre la superlativ, printr-o conştienţă a cine-i Domnul şi ce trebuie să i se ofere, ca într-o căsătorie din iubire matură (Genesa 4:4; Evrei 11:4)

2. Alte cazuri  (Evrei 11:1-3, 6; Iosua 14:6-9; Filipeni 2:20-22; 1 Timotei 4:11-16)

B. „Abel acasă şi la serviciu”

1. Realitatea zilnică a faptelor bune, făcute fără a fi influenţat de Satan sau Cain – dovedită şi în ziua morţii (Genesa 4:8; 1 Ioan 3:12)

2. Alte cazuri  (2 Timotei 3:10-12; Daniel 6:4-5; 2 Ioan 1:4; 3 Ioan 1:4-5)

C. „Viitorul lui Abel”

1. Ecoul slujirii şi trăirii lui au motivat 6000 de ani de istorie şi-l vor premia pentru toată veşnicia (Evrei 11:4)

2. Răsplată şi efect general (Evrei 12:1-2; 2 Timotei 4:7-8)

 

            ÎNCHEIERE

1. A fi sau a nu fi din Dumnezeu a fost teza fundamentală a scrierilor apostolului Ioan (Ioan 8:41-47; 1 Ioan 4:6-13; 3:6-10)

2. Fiecare  „ştim…” (1 Ioan 5:18-20)