Lectia 09. Moartea

INTRODUCERE

1. Moartea este procesul plecării omului din viaţa pământească (Eclesiastul 12:7). Momentul adormirii (pentru unii mai greu), dar „mai mult face ... şi ziua morţii decât ziua naşterii” (Eclesiastul 7:1)

2. Moartea este o urmare a păcatului (Genesa 2:17; Iacov 1:15) dar în final (la judecată) va fi anihilată, rămânând doar moartea a doua, pentru cei nemântuiţi (Apocalipsa 20:14)


I. PREZENTARE

A. Forme ale morţii (cel mai simplu în somn – Judecătorii 4:21; însă cazurile sunt diferite - Iov 21:23-26; 1 Tesaloniceni 4:17; Evrei 11:5)  

1. Bătrâneţea prin slăbirea şi încetarea funcţiilor vitale – aproximativ la 70-80 de ani (Psalmul 90:10; Eclesiastul 12:2-7)

2. Accidente, loviri, război, distrugerea organelor, morţi năprasnice (Numeri 14:37); pedeapsa capitală (Deuteronom 21:21). Unii sunt daţi pe mâna altora (Exodul 21:13; Daniel 5:19; Ieremia 27:6)

3. Boli de moarte, blesteme (Deuteronom 28:27, 59-62)

4. Lipsa elementelor necesare vieţii: hrană, apă, aer, căldură (Plângerile lui Ieremia 2:19)

B. Atitudini faţă de moarte (fără informaţii oculte - Deuteronom 18:10-11)

1. Anticipată – aşteptată (Luca 2:26, 29), uneori prematur (1 Împăraţi 17:12; 2 Corinteni 1:8; Filipeni 2:27);  o adăugare/realipire de părinţi (1 Cronici 17:11)

2. Neaşteptată (Iov 33:22)

3. Teamă, spaimă (1 Samuel 15:32; Evrei 2:15).

4. Dorinţă neîmplinită – supărare (1 Împăraţi 19:4; Iona 4:3); durere (Iov 3:20; Ieremia 8:3)

C. Doctrina vieţii şi a morţi (Dumnezeu nu o doreşte - Ezechiel 18:32; Ioan 5:24-25)

1. Cauza morţii (Romani 5:12, 14; 1 Corinteni 15:22); o dispariţie (Rut 1:17); o odihnă fericită (Apocalipsa 14:13)

2. Ispăşirea divină (Romani 5:18; 6:23; 1 Corinteni 15:54-57); răscumpărarea (1 Corinteni 15:50-53)


II. MORŢI – EXEMPLE

A. Moartea celor răi (Psalmul 49:6-14)

1. Balaam – o moarte vinovată şi un destin rău (Numeri 23:10; 31:8)

2. Saul – o moarte fără speranţe (2 Samuel 1:19)

3. Absalom  - o moarte în plină putere şi dorinţă de viaţă (2 Samuel 18:14)

4. Ioram – o moarte pedeapsă( 2 Cronici 21:19-20)

5. Anania şi Safira – moartea în adunare (Fapte 5:5-11)

B. Moartea celor sfinţi (Marcu 16:18)     

1. Familia: Avraam – Sara – moartea: un popas vremelnic  (Genesa 23:1; 25:8)

2. Rahela – moartea după pocăinţă şi împlinirea unei dorinţe (Genesa 35:16-20)

3. Iacov – moartea: o misiune îndeplinită  (Genesa 47:29-30; 48:1-2,21; 49:29,33)

4. Copilul lui Ieroboam – o moarte „bună” (1 Împăraţi 14:13)

5. Iosia – o moarte subită, după o viaţă frumoasă ( 2 Cronici 35)

6. Pavel – o moarte aşteptată, în credinţă (Filipeni 1:21-23; Fapte 21:13; 2 Timotei 4:6-8)

 


ÎNCHEIERE 

1. Pe pământ trăim în umbra morţii (Isaia 9:2; Psalmul 23:4; Maleahi 4:2; Psalmul 49:15), dar prin Isus – moartea rămâne o odihnă (Psalmul 116:7-8, 16)

2. Viaţa viitoare va fi fără moarte (Isaia 25:8)