Lectia 07. Celibatarii

INTRODUCERE

1. Celibatari (bărbaţi, femei) -  fameni, necăsătoriţi, văduvi

2. Viaţa de familie a celibatarului – în funcţie de dar (1 Corinteni 7:7) şi alegere (1 Corinteni 7:37)


I. PREZENTARE

A. Categorii de celibatari

1. Pe viaţa: famenii (Matei 19:12) naturali, artificiali (intervenţii chirurgicale), spirituali (nazirei) (Matei 19:11)

2. Temporari (1 Corinteni 7:9, 36):

            a) probleme sociale (1 Corinteni 7:26-28)

            b) decesul partenerului (1 Corinteni 7:8-9; 1 Timotei 5:14-15

            c) probleme de boală (2 Împăraţi 7:4)

            d) problema constituirii familiei – numărul de băieţi şi fete (Judecătorii 21:16)

B. Activităţi specifice

1. Serviciul clasic antic (2 Împăraţi 20:18; Estera 1:10, 12; 2:15; 6:14)

2. Posibilităţi actuale mai libere, diferite de ale familiştilor – misionari, asistenţă socială, deplasări, îngrijiri, asistenţă medicală (Luca 9:58; 1 Corinteni 9:5-6; Filipeni 4:11-12)

C. Cum să fi împlinit „singur”?

1. Când nu e bine singur? (Genesa 2:18 – în rai, dar din Genesa 3 în afara Grădinii Eden sunt multe probleme – Proverbele 21:9, 19; Deuteronom 23:1-4; Matei 12:46-50; 10:36). În raiul viitor vom fi iar toţi împreună (Luca 20:34-36; Matei 12:50)

2. Cum nu e bine să fii singur? (Ioan 8:28-29; 2 Timotei 4:16-17). Domnul să fie prietenul vieţii tale  (Psalmul 68:5; Deuteronom 10:18; Isaia 9:17) şi nu uita de contribuţia la fondul de  asigurări sociale (Iov 31:18; Luca 20:46)

3. Probleme (crize) pământeşti, neîmpliniri pentru lume (Eclesiastul 4:9-12; Leviticul 25:26, 28)

4. Avantajele: evlavie totală şi slujire fără piedici (1 Timotei 4:8; Evrei 5:7; 2 Corinteni 7:32-35)


II. EXEMPLIFICARE

A. Oameni singuri

1. Absalom – criza de identitate (2 Samuel  18:18)

2. Bigtan şi Tereş – răzbunare pe familişti (Estera 2:21-23)

B. Fameni dregători

1. Ieremia – omul căruia Domnul i-a cerut să nu se căsătorească (Ieremia 16:1-4; Plângerile lui Ieremia 3:24-29)

2. Daniel şi cei trei – o viaţă dedicată Domnului şi profesiei (Daniel 1:3-5, 9-11, 17-21)

3. Famenul etiopian – un om împlinit prin mântuire (Fapte 8:27-39)


ÎNCHEIERE

1. A fi celibatar e mai bine ca şi căsătorit (1 Corinteni 7:1, 38; Isaia 56:5; Matei 19:12)

2. Celibatarii alipiţi de Domnul să „stăruie” 100% în singurul legământ (Isaia 56:3-4)