Lecția 20. Beția

INTRODUCERE

1. Beţia - methe (lb. greacă): slăbirea controlului mental prin consumarea alcoolului (Galateni 5:21), pierderea luminii, gândirii şi aprinderea poftei (I Testaloniceni 5:6-7)

2. Există o legătură între methe, kömos (îmbuibare), muzică şi lăcomie (Amos 6:5; Isaia 56:10-12.

3. Băutura recomandate: apă (Proverbe 25:21; Romani 12:20);  băuturi dulci (Neemia 8:10);  must la Cina Domnului (Exodul 30:37,38)

           

I. PREZENTARE

A. Beţia (interzisă - Deuteronom 29:19)

1.Comportament (Proverbe 23:19-35; Eclesiastul 10:17; Proverbe 21:17; Eclesiastul 2:3)

2. Reglementări (Deuteronomul 21:20; Amos 2:12)

B. Vinul şi mustul      (yayin (lb. ebraică); oinos (lb. greacă) -  must nefermentat, vin;  tirosh (lb. ebraică) – struguri, must nefermentat)

1. În Vechiul Testament:

a) situaţii admise (Deuteronom 14:26; 29:19; Psalmul 78:65)

b) situaţii interzise:  la Casa Lui Dumnezeu (Leviticul 10:9-11); în pustie (Deuteronom 29:6);  nazireat (Numeri 6:1-5); împăraţi, pentru o judecată clară (Proverbe 31:4,5)

2. În Noul Testament (în antichitate exista vin amestecat: 1/vin, 3/apă - Proverbe 9:5; Apocalipsa 14:10)

a) limite admise: recomandare specială din motive medicale (I Timotei 5:23)

b) situaţii interzise: pentru favorizarea spiritului şi protejarea cugetului altuia (Efeseni 5:18; I Petru 4:3; Romani 14:21: I Corinteni 8:9‑11)

c) Cina Domnului - rodul viţei (Matei 26:29; Exodul 13; Matei 16:12; I Corinteni 5:7‑8 – totul fără fermentare)

C. Efecte (nu e înţelept să bei (Proverbe 20:1), nici să dai altora (Habacuc 2:15)

1. Băutura cauzează degradare spirituală şi morală (Isaia 5:11,22; 28:7; Osea 4:11; Luca 21:34)

2. Abstinenţa favorizează un comportament înţelept, duhovnicesc şi sănătatea trupului (Proverbe 23:20-21; Efeseni 5:18)

           

II. EXEMPLE BIBLICE

A. Exemple negative

1. Noe – o beţie şi mai multe rele (Genesa 9:20-27)

2. Lot – o beţie şi fapte imorale (Genesa 19:32-35)

3. Fiii lui Iov – activităţi cu greşeli (Iov 1:13,18)

4. Nabal – o beţie înainte de moarte (I Samuel 25:36,37)

5. Israel – un neam de beţivi (Amos 4:1)

6. Corintenii -  agape pervertite( I Corinteni 11:21; II Corinteni 12:20,21)

B. Exemple pozitive

1. Mama lui Samson – atenţie mamelor! (Judecători 13:13-14)

2. Recabiţii – un neam fără băutură (Ieremia 35:2,5)

3. Daniel – un tânăr înfrânat (Daniel 1:5,8)

4. Elisaveta -  viaţa începe înainte de naştere (Luca 1)

5. Isus şi rolul Lui la mesele evreilor (Matei 11:19; 24:48,49; Ioan 2)

6. Ioan Botezătorul – condiţii pentru o lucrare specială (Luca 1:15)

 

 

ÎNCHEIERE

1. Băutura este voia neamurilor (I Petru 4:3, Romani 14:17; I Corinteni 6:10)

2. Abstinenţa este voia Domnului (Efeseni 5:17,18; Romani 14:21)