Lectia 05-06. Maturitatea


INTRODUCERE

1. Maturitatea este perioada cuprinsă între căsătorie (aprox.) şi bătrâneţe (aprox. pensionare), este cea mai lungă etapă a vieţii (30 – 40 ani). Este perioada activităţii din toate punctele de vedere (1 Corinteni 7:34-35)      

2. Maturitatea este pregătită de tinereţe şi ea pregăteşte bătrâneţea (Isaia 3:10-12)


I. PREZENTARE

A. Activităţi specifice perioadei      

1. Familia - o împlinire reciprocă (Genesa 2:18; Eclesiastul 9:9; 1 Corinteni 7:33-34, 3-5; Proverbe 31:23, 28):

            a) bărbatul: un mic Hristos (Efeseni 5:23); cu iubire în plan spiritual (Efeseni 5:26-27); şi în plan material (Efeseni 5:28-29)         

            b) femeia: o Biserică în miniatură (Efeseni 6:22, 24; Genesa 3:16; Numeri 30:6-8;1 Petru 3:6 – cu Domnul ei)      

2. Activitatea  aleasă (Eclesiastul 9:10):       

            a) o viaţă paşnică (1 Timotei 2:2; 1 Corinteni 9:21)        

            b) o viaţă de război (Iosua 1:14); robie (Deuteronom 15:12)        

            c) o grijă (responsabilitate) pentru celelalte categorii de vârstă: copii (2 Corinteni 12:14; Deuteronom 6:7); bătrâni (1 Timotei 5:8, 16)

B. Statutul spiritual al familiştilor (Galateni 3:28; Coloseni 1:28; Deuteronom 33:9; 29:18; 1 Petru 3:5)     

1. Viaţa prin Duhul (Efeseni 4:22; Luca 8:14; Romani 8:6; Fapte 6:3); Cuvântul în dragoste şi înţelepciune (Ioan 16:3; 1 Petru 3:1)

2. Folosirea dreptului de răscumpărare (Rut 4:14; 1 Corinteni 7:16; Iacov 4:17)

C. Problemele vieţii (uneori dezgustat de ea – alteori sătul - Iov 10:1; 42:17)       

1. Căderi spirituale – apostazie (Numeri 14:36-38; Iov 27:2-4; Ieremia 7:18; 44:15-19)       

2. Eşec familial – divorţ (Proverbe 21:20; 14:1; 1 – 1 Timotei 6:5; 2 Timotei 3:8; Maleahi 2:14; Proverbe 6:24-26; 32:34; Genesa 19:4; Ezechiel 16:45; 22:10; Deuteronom 22:13)

3. Alte probleme ale vieţii (1 Împăraţi 19:10; Deuteronom 33:3; Genesa 45:7; 1 Împăraţi 18:13; 1 Samuel 25:29; 26:24; Matei 6:33; Filipeni 14:6-7)

D. Slujba înaintea Domnului (Exodul 35:29; Amos 6:1; Isaia 32:9; 1 Petru 3:4; Proverbe 14:30; 2 Timotei 3:6)

1. Activităţi comune; la nivel de biserică şi familie – Acuila şi Priscila (Neemia 8:2-3)

2. Slujiri specifice (Genesa 3:16-19; Deuteronom 22:5; 1 Corinteni 14:34-37; 1 Timotei 4:34-38; 5:13; 2:11-15; Judecătorii 13:7, 13; Isaia 49:15; Tit 2:4-5; Psalmul 68:11)


II. OAMENII  BIBLIEI

A. Oameni răi (stări rele)

1. Israel şi Gabaon – un angajament pripit (Iosua 9:8-21)

2. Nabal – un bărbat rău (1 Samuel 25:2-3, 10-11, 17, 36-38)

3. Izabela – o femeie cu multe rele (1 Împăraţi 18:13, 19; 19:1-2; 21:5-10, 15; 2 Împăraţi 9:30-35)

4. Anania şi Safira – o familie înşelată de Satan (Fapte 5:1-11)

5. Teuda şi cei 400 – bărbaţi neînţelepţi şi fără viitor (Fapte 5:36)

B. Oameni înţelepţi (caractere alese)

1. Enoh – omul carea umblat cu Dumnezeu (Genesa 5:22-24; Evrei 11:5-6; Iuda 1:14)

2. Iacov – Israel – bărbatul responsabil pentru familia lui (Genesa 29:30; 30:2, 20-30; 31:1-7, 22-24, 42; 32:9-12, 32; 35:1-15)

3. Mamele şi moaşele din Egipt – Gosen – femei cu teamă de Dumnezeu (Evrei 1:15-21)

4. Fiii Ţeruiei – trei fraţi şi trei destine (2 Samuel 10:7-14; 23:18, 24 – atenţie la Abner, Saul şi  Adonia)

5. Femeile păcătoase – schimbări în bine la maturitate (Luca 7:37-50; Ioan 4:15-19, 39)


ÎNCHEIERE

1. Noaptea testării maturităţii (Luca 17: 26- 36; Amos 4:12)

2. „Maturitatea” trăirii în Hristos (Mica 6:8; Coloseni 1:28)