Lectia 03-04. Tinerețea

INTRODUCERE

1. Tinereţea este etapa vieţii cuprinsă între 16 ani şi căsătorie (continuă şi după dar în mod diferit). Este perioada orientării – omul ajungând matur preia responsabilităţii vieţii.

2. Biblia (Dumnezeu) pregăteşte tinerii (preluaţi din copilărie) pentru luarea deciziilor vieţii (Eclesiastul 11:9; 12:1)


I. CE SPUNE BIBLIA DESPRE TINEREŢE?

A. Locul tânărului (abandonarea treptată a copilăriei – 1 Corinteni 13:11; Tit 2:6)

1. A doua etapă (ultima) în familia părinţilor (1 Samuel 17:14-20)

2. Formarea prieteniilor (Proverbe 7:4; 13:20; 22:24-25; Psalmul 119:63; 1 Corinteni 15:33)

B. Problemele tinerilor (crizele adolescenţei şi tinereţii – Psalmul 25:17; Ieremia 18:21)

1. Puterea fizică – băieţi (munca – Proverbe 20:29; Plângerile lui Ieremia 3:27-30), frumuseţea fizică –fete (activitatea casei – Isaia 3:16; Proverbe 31:13-29; 1 Timotei 5:14) 

2. Diferenţa dintre generaţii (1 Împăraţi 12:6-14; Maleahi 4:6; 1 Petru 5:5)

3. Problemele premaritale (Proverbe 4:23; 7:7; Luca 15:12-13; Iov 31:7; 36:14; 2 Timotei 2:22; 1 Tesaloniceni 4:3-4; Numeri 15:39)

C. Formarea caracterului (adevărata creştere în Hristos – Efeseni 4:13-15)

1. Educaţia: studiile medii şi superioare – înţelepciunea (Proverbe 1:4-9; 3:16-26; 13:14-16)

2. Trăirea – caracterul experimental (1 Regi 3:7-10; 2 Ioan 1:6; 1 Petru 1:18; 1 Timotei 5:1; Psalmul 144:12)

3. Experienţa lucrării (2 Samuel 17:17-21; 2 Regi 9:4, 6; Faptele Apostolilor 21:9)

D. Deciziile tinereţii (alegerile vieţii – Fapte 26:4)

1. Plecările la drum (Iov 31:18; 1 Samuel 12:2; Isaia 47:12, 15; Genesa 46:34; 8:21)

2. Partenerii de drum:

            a) Dumnezeu (Eclesiastul 12:1; Psalmul 71:5, 17; Matei 19:20; Psalmul 110:3)

            b) un soţ credincios (2 Timotei 2:22; 1 Corinteni 7:25, 32-34, 36; Genesa 2:24)


II. TINERII PREZENŢI ÎN BIBLIE

A. Fiii oamenilor

1. Fetele lui Lot – efectele  imoralităţii din Sodoma (Genesa 19:30-38)

2. Esau – tânărul lumesc şi imoral (Genesa 25:27-34; 26:34-35; Evrei 12:16)

3. Dina – fata care se expune pericolelor unei societăţi fără Dumnezeu (Genesa 34:1-4, 11-17, 21-23, 30-31)

4. Ionatan fiul lui Gherşom – un levit fără Legea lui Dumnezeu (Judecătorii 17:7-12; 18:18-20, 30-31)

5. Absalom – tânărul ambiţios şi criminal (2 Samuel 13:22, 24-28, 37; 14:25, 30; 15:1-11; 18:18)

6. Fata Irodiadei – o prostituată din aristocraţia antică (Marcu 6:22-28)

B. Fiii lui Dumnezeu

1. Rebeca – o fecioară bună la suflet (Genesa 24:15-19, 28, 58, 61-67)

2. Iosif – din şcoli şi examene rezultă profesii (Genesa 37:2-28; 39:2-23; 41:16,37-44)

3. Iosua – un tânăr dedicat misiunii sfinte (Exodul 33:11; Numeri 11:28; 27:18-23; Iosua 1:5-8)

4. Iosia – un adolescent, un tânăr care a dorit să-l cunoască pe Dumnezeu (2 Cronici 34:1-5, 8, 14, 29-33; 35:18-19)

5. Estera – o tânără orfană, credincioasă principiilor sfinte, ce a ajuns regină (Estera 2:7-20)

6. Tinerii din Babilon –  prietenie curată şi demnitate  sfântă (Daniel 1:3-20; 2:16-20)

7. Timotei – un tănăr dedicat slujirii din Biserică (Fapte 16:1-3; 1 Timotei 4:12-16)


ÎNCHEIERE

1. Tinereţea este perioada vieţii când omul trebuie să se dăruiască total lui Dumnezeu şi să-l învingă pe Satan (Eclesiastul 11:10; 12:1; 1 Corinteni 7:32-35; 1 Ioan 2:14)

2. Tinereţea este vremea alegerilor pentru viaţă (1 Împăraţi 2:2-4; Eclesiastul 11:9)