Lectia 02. Copilăria

INTRODUCERE

1. Copilăria este perioada vieţii de la naştere  la tinereţe (aprox. 15 ani, vremea creşterii)

2. Statutul biblic al copiilor – între naşterea fizică şi naşterea din nou (Deuteronom 11:19-21)


I. PREZENTAREA COPILĂRIEI

A. Locul copiilor  în familie (arborele vieţii -Psalmul 128:5-6; nu al răului - Ieremia 7:18)

1. Părinţii – tulpina copiilor (Iov 29:5; Genesa 33:11; Psalmul 103:9). Nu (Matei 10:21)

2. Copiii – o dependenţă în respect şi ascultare (Efeseni 6:1-3; Maleahi 4:6). Nu (Iov 19:18;

2 Timotei 3:2)

3. Fără  „părinţi” (Plângerile lui Ieremia 5:7; Eclesiastul 10:17); fără copii (Ieremia 22:30)

B. Activitatea copiilor (pe lângă părinţi – 2 Corinteni 12:14)

1. Munca (2 Împăraţi 4:5; Exodul 2:4,7; Eclesiastul 2:7)

2. Joaca – activitate la nivelul minţii (Zaharia 8:5;1 Corinteni 14:20)

C. Viaţa şi sănătatea copiilor (regula – Efeseni 6:1-3)

1. Boala şi suferinţele (Ioan 9:1-3; 1 Samuel 4:4; 2 Samuel 12:5; Ieremia 32:35; Deuteronom 24:26). Domnul a vindecat copii (2 Împăraţi 4:35; Luca 8:42)

2. Copiii cu zile puţine (Isaia 65:20; Iacov 4:14 – fiii lui David, Ieroboam) – problema mântuirii lor!

D. Educaţia copiilor  (scop: calea vieţii - Deuteronom 32:46-47; Proverbele 6:23; 20:11)

1. Învăţătura:

            a) verbală şi scrisă (Proverbele 22:6; Efeseni 6:4; Deuteronom 6:7)

            b) imagini  şi trăire (Iosua 4:20-22; Deuteronom 4:9)

2. Mustrarea:

            a) certarea (Proverbele 22:15; 3:12; 10:17)

            b) nuiaua (Proverbele 23:13-14; 29:15, 17)

E. Slujirea copiilor pentru Domnul

1. Participarea împreună cu părinţii la slujire (Exodul 10:9; Neemia 12:43; Matei 21:15; Faptele Apostolilor 21:5)

2. Lucrări specifice (1 Samuel 3:8; 2 Împăraţi 5:3-4; Luca 2:46-47; Fapte 23:16-22; Ioan 6:9)


II. EXEMPLE  BIBLICE

A. Copii răi

1. Ismael - un copil pornit la rău (Genesa 21:8-10,17)

2. Copiii din Betel – copii hoinari şi obraznici (2 Împăraţi 2:23-24)

B. Copii buni

1. Ieremia - copilul profet Ieremia 1:4-10)

2. Timotei - copilul cuminte şi evlavios (Fapte 16:1-3; Filipeni 2:22; 2 Timotei 3:15)


ÎNCHEIERE

1. Copii buni/răi, efecte diferite; bine/rău (Proverbele 17:21; 23:24; Isaia 7:16)

2. Domnul iubeşte şi binecuvântează copiii (Marcu 10:13-16). Unii copii au şi harul unor părinţi sfinţi (1 Corinteni 7:14; Deuteronom 1:36), dar  hotărâtoare pentru mântuire şi binecuvântare revine atitudinii lor: recabiţii (Ieremia 35) sau efraimiţii (Psalmul 78)