Lectia 01. Nașterea

INTRODUCERE

1. Naşterea – aducerea / venirea în lume a unei fiinţe, una din minunile de transformare a vieţii (Genesa 20:17)

2. Naşterea fizică precede „naşterea din nou” (mântuirea) – ordinea celor doi Adam – drumul vieţii


I. NAŞTEREA – PREZENTARE  BIBLICĂ

A. Cadrul (mediul) familial

1. Etapele vieţii – binecuvântare (Genesa 1:29); cădere (Genesa 3:17-18); restaurare (Ioan 11:25)

2. Părinţii – tata (Genesa 5:3-4); mama (Genesa 4:1-2); timpul: la tinereţe (Psalmul 127:4); excepţii (Genesa 24:36)

B. Naşterea – un proces divin şi uman 

1. Dumnezeu dătătorul şi întreţinătorul unic al vieţii (Deuteronom 32:39; Genesa 2:7; Iov 33:4; Fapte 17:25, 28)

2. Dumnezeu realizatorul naşterilor (Rut 4:13; Iov 10:8-12; 39:2; Psalmul 139; 13:15; 29:9; Isaia 66:9)

3. Participarea umană (Genesa 1:28; Psalmul 127:1)

C. Naşterea – locul ei în planul veşniciei

1. Preexistenţa în precunoaştere (Iov 38:21; 1 Împăraţi 13:2; Romani 8:29-30; 9:11; Genesa 17:20)

2. Conceperea şi repartiţia (Psalmul 139:16-17; Eclesiastul 3:2; Galateni 1:15)

3. Naşterea, viaţa, moartea – evenimente specifice fiecărui individ – paşi spre veşnicie (Fapte13:36)

4. Odihna sau direct răsplata – legătura naşterilor cu mântuirea – „lucrarea femeii” (1 Timotei 2:15)

D. Naşterea – o suferinţă (feminină)  (durerea „numărul unu” – cu bucurie - Ioan 16:21)

1. Condiţii diferite (Ioan 5:5; Matei 24:19; 1 Corinteni 7:26, 28)

2. Naşteri diferite (Genesa 3:16; Exodul 1:16; Ieremia 4:31)

E. Naşterea – debutul vieţii pământeşti – sfârşitul (Eclesiastul 17:1)

1. „Copiii lui Dumnezeu” – oamenii sub grija divină (Genesa 48:15; Isaia 46:3; Matei 8:10; Fapte 14:17)

2. Enigma fiecărei vieţi (Luca 1:66; Iov 10:10; Bethoven)


II. EXEMPLE  BIBLICE

A. Ucigaşi  

1. Copiii lui Iuda – măsuri contraceptive sub diverse motive (Genesa 38:2-10)

2. Egiptenii – politici demografice restrictive (Exodul 1:12, 15-16, 20-22; Numeri 14:31-33)

3. Evreii – uciderea idolatră (Leviticul 18:21; Ieremia 32:35 )

B. Procreatori

1. Adam şi Eva – fii şi fiice (Genesa 4:1-2, 25; 5:4)

2. Poporul sfânt – sămânţa compromisă (Genesa 6; Maleahi 2:15)

2. Familia lui Iacov – copii pe care i-a dat Domnul (Genesa 29:31-35; 30:1-2, 9, 17, 22; 33:5)

3. Elcana şi Ana – copii dăruiţi prin „cercetarea” Domnului (1 Samuel 1:11, 19-20; 2:25)

Cazul Ieremia (Ieremia 1:4-5; 16:1-2; 20:17-18)

 


ÎNCHEIERE

1. Naşterea nu are sens, suport, fără înţelegerea istoriei vieţii prezentată de Creator prin Biblie (Psalmul 8:3-9)

2. Conlucrarea Dumnezeu – bărbat – femeie – este poarta prin care se realizează apariţia neamului omenesc în viaţă (Genesa 1:27)