Lectia 07. Mulțumirea

INTRODUCERE

1. Mulţumirea este modalitatea de exprimare a recunoştinţei, starea de satisfacţie, în special în raport cu Dumnezeu, pentru toate binefacerile Lui (Psalmul 50:23; Apocalipsa 5:12; 7:12)

2. Există jertfe de mulţumire păgâne / idolatre, dar şi forme false de mulţumire (Luca 18:11; Fapte 24:2-3), dar şi multă nemulţumire, în vremurile din urmă (2 Timotei 3:2)

 

I. JERTFE DE MULŢUMIRE (V.T.)

A. Caracteristici

1. Locaţie, conţinut – proceduri   (Leviticul 19:5; 17:5; 3:1-4; 7:20-21 )

2. Relaţia jertfei de mulţumire cu arderea de tot, jertfa de ispăşire şi jertfa de laudă  (Leviticul 3:5; 6:12; 7:12; 9:22; Numeri 10:10; Neemia 12:46)

B. Exemple

1. Israel – un popor educat în mulţumire (Exodul 24:5; Deuteronom 27:4-7 - Iosua 8:31; 2 Samuel 6:17; 1 Împăraţi 8:64-66)

2. David – o jertfă cu cheltuieli (2 Samuel 24:25)

3. Solomon – mulţumirea pentru înţelepciune (1 Împăraţi 3:15)

4. Ezechia / Manase – jertfele restabilirii slujbelor de la Templu (2 Cronici 29:31, 35; 30:22; 31:2 / 33:16)

 - Jertfe idolatre – viţelul de aur (Exodul 32:6); jertfe de mulţumire cu aluat (Amos 4:5; 5:22) şi mulţumiri rele (Obadia 1:12; Plângeri 1:5)

 

II. MULŢUMIREA  (specifică N.T. - 2 Corinteni 4:15; Efeseni 5:20)

A. Noile tipuri de jertfe – mulţumire

1. Rugăciuni cu Duhul şi cu mintea (1 Corinteni 14:16; Efeseni 1:16; Filipeni 4:6; Coloseni 4:2;  Evrei 12:28-29)

2. Cântari cu / de mulţumire  ( Psalmul 147:7; Coloseni 3:16).

3. Cuvinte (relatări, strigăte) de mulţumire (Psalmul 26:7; 42:4; Efeseni 5:4)

3. Trăirea în evlavie - starea de mulţumire ( 1 Timotei 6:6; Coloseni 3:17)

B. Situaţii (motive de mulţumire)

1. Mântuirea (Romani 6:17; 7:25; 2 Corinteni 9:15; Coloseni 1:12)

2. Purtarea de grijă (2 Corinteni 2:14; 9:12); „pâinea cea de toate zilele” (1 Timotei 4:3-4; Romani 14:6; 1 Corinteni 10:30)

3. Slujbă şi lucrare (2 Corinteni 1:11; 1 Timotei 1:12)

4. Toate lucrurile (Efeseni 5:20; 1 Tesaloniceni 5:18; Evrei 13:5)

5. Învierea - biruinţa asupra morţii (1 Corinteni 15:57)

C. Stări de nemulţumire

1. Lipsa împlinirii dorinţelor şi poftelor firii  (1 Timotei 6:7-10; ; Luca 3:14; 1 Petru 2:18; Iuda 1:16, 19)

2. Manifestări şi efecte ( Numeri 14:2-3, 27-35; 16:41, 45; Estera 5:9; Iona 4:1-3; Romani 1:21)

D. Oamenii mulţumitori

1. Samariteanul lepros – o atitudine apreciată şi răsplătită de Domnul (Luca 17:16)

2. Pavel – mulţumirea faţă de Dumnezeu şi faţă de oameni ( Fapte 26:22; Filipeni 4:11)

3. Isus – rugăciuni cu mulţumire (Matei 15:36; 26:27; Ioan 11:41)

 

ÎNCHEIERE

1. Mulţumirea face pe om fericit (Proverbe 15:15)

2. Veşnicia viitoare va aduce fericirea eternă pentru cei mântuiţi  (Psalmul 16:9-11;21:2