Lectia 05. Lucrătorii fărădelegii


INTRODUCERE

1. Există structuri (lucrători) în paralel: hristoşi, apostoli…adevăraţi şi mincinoşi (Matei 24:24; Luca 13:27)

2. Există învăţătură biblică pentru identificarea înşelătorilor şi protejarea credincioşilor (1 Ioan 2:20-29)


I. PREZENTAREA (Iuda 1:12-15)

A. Anticrişti (1 Ioan 2:18-19, 22)

1. Iniţiatorii, fondatorii, conducătorii unor curente, organizaţii religioase (Ioan 5:43; 2 Petru 2:1)

2. Anticristul cel mare (Apocalipsa 13:14; 16:13-14; 2 Tesaloniceni 2:3-4, 8)

B. Lucrătorii

1. Apostoli mincinoşi (2 Corinteni 11:13; Apocalipsa 2:2)

2. Prooroci mincinoşi (Matei 24:11; 7:15-20; Luca 6:26; Ieremia 14:14)

3. Evanghelişti cu altă evanghelie (2 Corinteni 11:4; Galateni 1:7-9)

4. Păstori – lupi răpitori (Faptele Apostolilor 2 0:28-30; Ioan 10:12-13)

5. Învăţători mincinoşi (2 Petru 2:1; 1 Timotei 1:6-7;  6:3-5)

C. Oameni nechibzuiţi (fecioare neînţelepte)

1. Necredinţa (2 Tesaloniceni 2:10-12)

2. Absenţa trăirii (Matei 7:21-27; 2 Ioan 1:4-11)


II. PRINCIPII

A. Acţiuni caracteristice înşelătorilor

1. Amăgirea: învăţături eretice(Romani 16:18; 1 Timotei 6:3-5; 2 Timotei 3:7); miracole demonice sau înşelătorii (Marcu 13:22; 2 Tesaloniceni 2:9)

2. Scop: câştig, mândrie (Tit 1:11; 1 Timotei 6:5; 2 Petru 2:3, 15)

3. Rezultatele reale: pierderea abilităţilor sfinte  şi a mântuirii (Matei 24:12; 1 Timotei 1:3-7; 2 Timotei 4:3; 2 Petru 2:12-14, 18-22)

B. Atitudinile credincioşilor

1. Separare (Romani 16:17; 2 Corinteni 6:14; 2 Timotei 2:19)

2. Statornicie, cunoaştere (2 Petru 3:16; 2 Corinteni 11:3; Efeseni 4:13-14; 2 Tesaloniceni 2:2-3)


III. EXEMPLE BIBLICE

A. Înşelători înşelaţi (2 Timotei 3:13)

1. Balaam – un proroc apostat, ce a amăgit pe evreii (Apocalipsa 2:14-15)

2. Fiii lui Eli – preoţi corupţi (1 Samuel 2:12-17, 22; 3:13-14)

3. Izabela – înşelăciuni „feminine” în poporul Domnului (Apocalipsa 2:20-22; 18:23; 1 Împăraţi 16-21; 2 Împăraţi 9)

4. Simon – un intrus în adunarea din Samaria (Fapte 8:18-23)

B. Biruitori

1. Tinerii evrei din Babilon – cei trei  şi un fiu de Dumnezeu: slujitori adevăraţi  (Daniel 3)

2. Neemia şi iudeii – rezistenţa în faţa provocărilor (Neemia 6:2-14)

3.  Biruitorii fiarei – sfinţi care rămân credincioşi până la moarte (Apocalipsa 15:2-3; 13:13-18)


ÎNCHEIERE

1. Necesitatea separării întunericul de lumină (2 Corinteni 11:14-15; 2 Tesaloniceni 2:4)

2. „Băgaţi de seamă!” (Matei 24:4-5); „ întăriţi-vă alegerea!” (2 Petru 1:10-11)