Lectia 04. Judecata

INTRODUCERE

1. A judeca – aţi forma o opinie, a lua o hotărâre, printr-o analiză dreaptă, înţeleaptă, examinând fiinţelor în funcţie de împrejurări, prin  faptele, cuvintele şi gândurile lor (Isaia 66:18; Luca 12:47-48; Romani 2:12)

2. În lume există mulţi şi diferiţi judecători şi judecăţi  (Luca 12:14; Fapte 18:15)


I. PREZENTARE

A. Judecători şi judecăţi în Israel

1. Dumnezeu a dat Lege şi judecători (Deuteronom 4:8; Judecători 2:16-19)

2. Decizii şi modificări (Deuteronom 17:8-12; Mica 3:11; Luca 18:2; 22:30; Fapte 4:19)

B. Dreptul şi justiţia în lume

1. Rolul (Romani 13:4, 6 ; 1 Timotei 2:1-3)

2. Evoluţia istorică (Eclesiastul 3:16; 6:10; 1 Corinteni 5:11-12; Isaia 40:23)

C. Judecăţile Bisericii (1 Corinteni 10:15)

1. Judecata de sine (Isaia 1:18; 1 Corinteni 11:31; Romani 14:13; Matei 7:3-5)

2. Judecata stărilor de păcat (1 Corinteni 5:3, 12;  6:1-7; Matei 5:40)

3. Interzicerea altor judecăţi (Iacov 4:11-12; Romani 14:13, 4; 2:1-3; Coloseni 2:16)

D. Judecăţile divine  (de temut - Psalmul 119:120; Evrei 10:27; Fapte 24:25; rolul martorilor în procesele divine - Deuteronom 30:19; Romani 2:15)

1. Judecăţi actuale: poporul Domnului (2 Samuel 7:14; Ezechiel 5:15; 1 Corinteni 11:32); lumea necredincioasă (Genesa 15:14; Exodul 6:6)

2. Judecata celor mântuiţi (1 Petru 4:17; Romani 14:10; 2 Corinteni 5:10; Iov 9:29-35; Deuteronom 32:36; 2 Corinteni 5:19-20)

3. Judecarea celor nemântuiţi (Daniel 7:9-10, 26; Fapte 17:3; Matei 25; Apocalipsa 20:4; 1 Corinteni 6)

4. Judecata îngerilor (2 Petru 2:4; 1 Corinteni 6:3; Ioan 12:31; 16:11)


II. LEGISLAŢIE JURIDICĂ SFÂNTĂ

A. Legi fundamentale

1. Cuvântul/Legea lui Dumnezeu (Romani 2:16)

2. Judecătorul suprem: Dumnezeu (Genesa 18:25; Psalmul 7:11; Ieremia 25:31; Eclesiastul 2:14)

3. Judecare executivă: prin Hristos (Ioan 5:22, 27; 3:17; 8:15; 3:19; 9:39)

B. Principii (judecăţile de aici se reglează cu cele de sus - 1 Timotei 5:24)

1. Dreptatea (Exodul 23:2; Ioan 7:24; Isaia 11:3-4; Psalmul 58:1; Evrei 6:10; 2 Timotei 4:8; Isaia 16:5)

2. Înţelepciunea – cunoaşterea Duhului (Proverbe 8:16; 1 Corinteni 2:10-15; 4:5)

3. Vremea judecăţii (Eclesiastul 3:17; Apocalipsa 16:7; Evrei 9:27); locul judecăţii (Ezechiel 20:35-36; Ioel 3:14; Deuteronom 17:8)

4. Măsura judecăţilor (Matei 7:1-2; 5:25; Iacov 3:1; 2:13; 2 Petru 2:11)

5. Ordinea judecăţii: de sine (Matei 26:21-22); prin cei apropiaţi (Numeri 25:5; Matei 12:27);  prin toţi (Leviticul 19:15; Iacov 2:5)

 

 

III. EXEMPLE (procese)

A. Judecăţi nedrepte

1. Cazul Nabot - Izreel o judecată nedreaptă, urmată de o sentinţă divină dreaptă (1 Împăraţi 21)

2. Absalom – promisiuni neîmplinite: politică (2 Samuel 15:4; 17)

3. Pilat – judecata împotriva Fiului lui Dumnezeu (Ioan 19:3-16, 4, 8, 12)

B. Judecăţi drepte

1. Samuel un judecător drept  (1 Samuel 7:6; 12:2-5)

2. Solomon – judecăţi înţelepte (Psalmul 72:1-4; 1 Împăraţi 3:16-28)

3. Pavel – model de judecată pentru credincioşi (1 Corinteni 4:3-4; 5:3)


ÎNCHEIERE

1. Dumnezeu are judecăţi nepătrunse, dar toate sunt drepte  (Romani 11:33; Iuda 1:14-15);  laudă-L pentru aceasta! (Psalmul 119:62)

2.Judecaţi voi singuri ce este drept” (Luca 12:57); prin experienţă (Evrei 5:14); fără greşeli (Proverbe 16:10); ca pentru Domnul (2 Cronici 19:16)

3. Judecata dreaptă  aduce binecuvântare (Proverbe 24:25)