Lecția 19. Îmbuibarea

INTRODUCERE

1. Îmbuibările - kömos (lb. greacă): benchetuire, chefuri, mese la care au loc un consum excesiv şi risipă de alimente, combinate cu beţii şi alte destrăbălări

2. Îmbuibarea reprezintă hrănirea pervertită de Satan, părtăşia de la masă, schimbată în ospăţ şi în trezirea poftelor trupeşti (Galateni 5:21; I Petru 4:3)

           

I. PREZENTARE

A. Forme de manifestare (domnia trupului - Eclesiastul 2:10)

1. Ospeţele (Eclesiastul 10:16,17; I Petru 4:3-4; Proverbe 23:20)

2. Alimentaţia abundentă, în special cu carne (Psalmul 78:29‑31; Numeri 11:4-5,13)

3. Trăirea numai pentru pântece - o deşertăciune (Eclesiastul 6:7; 5:17-18; Luca 17:28; Hagai 1:5­-6)

B. Efecte

1. Declanşează diferite pofte (II Petru 2:14)

2. Afectează normalitatea vieţii (iProverbe 23:21; Eclesiastul 5:12)

3. Omul devine carnal - spiritul este suprimat (Psalmul 5:12; Iuda 12,13; Proverbe 30:9)

            II. ELIMINARE

A. Procedee (principii biblice - Coloseni 2:16; Galateni 5:13; Romani 13:13)

1. Să-ţi iei partea ta! (Eclesiastul 5:19), pâinea noastră (Matei 6:11), dar trebuie să fim atenţi şi la cugetul altora (I Corinteni 10:25-27)

2. Meniul recomandat este cel vegetarian (Genesa 1:29; Rut 2:14; Genesa 9:3; Exodul 16:8,12; Deuteronom 12:15; Romani 14:21)

3. Abstinenţa – educaţia trupului (Deuteronomul 9:9; Daniel 10:3). Alimente interzise (Israel/Biserica): animale necurate (Leviticul 11:1-42), sânge (Leviticul 17; Faptele Apostolilor 15), grăsime (Leviticul 7:22-27), animale sfâşiate (Exodul 22:31), animale moarte (Leviticul 22:8)

B. Efecte

1. Potolirea foamei (Exodul 16:4) şi protejarea celor mai slabi, în dragoste, fără prejudecăţi: (Romani 14)

2. Susţine  sănătatea şi  produce bucurie (Daniel 1:15)

3. Conferă trupului statutul de templu sfânt (Daniel 9:3; Romani 14:17; Eclesiastul 2:24,26)

 

            III. EXEMPLE BIBLICE

A. Negative

1. Împăraţi:

a) Faraon – o zi onomastică (Genesa 40:20-22)

b) Saul – o masă cu ceartă (I Samuel 20:24)

c) Ahaşveroş – un ospăţ cu divorţ (Estera 1:5)

d) Belşaţar – o petrecere profană (Daniel 5:1-69)

e) Irod – o zi cu pofte şi amintiri vinovate (Marcu 6:22-24)

2. Samson – un ospăţ lipsit de dragoste şi bucurie (Judecători 14:12,17)

3. Nabal – ospăţul celui rău (I Samuel 25:36-37)

B. Pozitive  (atenţie laslobozenie! - I Corinteni 8:9-13)

1. Iacov – o hrană suficientă vieţii (Genesa 28:20)

2. Daniel- un meniu vegetarian (Daniel 1:13-15)

3. Sărbătoarea Purim - serbările evreilor (Estera 9:17-19,22)

4. Ioan Botezătorul -  o masă simplă  în permanenţă (Matei 3:4)

5. Isus şi ospeţele vameşilor  - o masă de dragoste (Luca 5:29-32; Ioan 2:2-11)

6. Pavel – un meniu după posibilităţi (Filipeni 4:11-13; Proverbe 15:15; I Corinteni 9:27)

 

încHEIERE

1. Îmbuibarea este o stare dăunătoare sufletului (Luca 21:34; Psalmul 141:4)

2. Înfrânarea poftelor dovedeşte o viaţă schimbată (Galateni 5:23; I Petru 4:1-3) şi pregăteşte sufletul pentru un ospăţ oferit de Dumnezeu (Isaia 25:6)