Lectia 02. Îndoiala

INTRODUCERE

1. Îndoiala – neîncredere, nesiguranţă, opusul încrederii

2. Analiza îndoielii şi lupta împotrivă ei (Evrei 11:6)


I. ÎNDOIALA – PREZENTARE

A. Forme de manifestare (în inimă – Marcu 11:13)

1. Nestatornicie, oscilări, lacune în încredinţare (Iacov 1:6-8)

2. Teamă, frică (Matei 14:30-31; Psalmul 34:4; 1 Samuel 12:17-20)

B. Cauze (motivele îndoielilor)

1. Lipsa cunoaşterii (Romani 14:1-5, 23)

2. Cunoaşterea stărilor (Ieremia 38:18-19; Matei 25:24)

C. Efectele

1. Neascultarea, neîmplinirea lucrării (1 Samuel 13:11-13; Matei 25:25)

2. Pierderea credinţei (Romani 14:23; Psalmul 20:8; 1 Timotei 1:19; 2 Timotei 1:14)


II. ELIMINAREA ÎNDOIELILOR

A. Domenii de încredere

1. Cuvântul Scripturilor (Fapte 20:32; 2 Petru 1:19)

2. Ascultarea (primirea) rugăciunilor (Evrei 4:16; Matei 21:21; 1 Timotei 2:8; Iacov 1:5; 1 Ioan 5:14)

3. Viaţa şi lucrările viitoare (Psalmul 55:22; 1 Petru 4:19; 1 Ioan 4:17)

4. Încrederea (relativă) în sfinţi (Matei 25:20; 2 Timotei 2:2; Genesa 39:4; atenţie!: Ezechiel 33:13)

B. Motivele încrederii (Ioan 14:1)

1. Credinţa (Evrei 11:1; Psalmul 91:1-9)

2. Harul (Fapte 14:26; 15:40); nu lucrările pământeşti (Filipeni 3:3-4; 2 Corinteni 1:9)


III. EXEMPLE BIBLICE

A. Îndoielnici

1. Orpa – îndoială şi abandon (Rut 1:10, 14)

2. Proorocul din Iuda – renunţare la cerinţele sfinte (1 Împăraţi 13:15-20)

3. Moise – o „vorbă” lipsită de încredere (Numeri 20:10-13)

4. Petru – îndoiala puţinei credinţe (Matei 14:30-31)

5. Ucenicii la înviere – o îndoială de moment (Matei 28:17)

B. Încrezători

1. Avraam- încrederea în promisiunile Domnului (Romani 4:20-21; Evrei 11:19)

2. David – încrederea în ajutorul Domnului(Psalmul 56:3-4; 1 Samuel 24:15)

3. Pavel – încrederea în domeniul spiritual şi material (Fapte 27:25; 2 Corinteni 5:11; Romani 8:38-39; 2 Timotei 3:14)


ÎNCHEIERE

1. Îndoielile apar ca o influenţă străină (Genesa 3:1-4; Iov 1:11) sau o lipsă de cunoaştere (1 Corinteni 8:7, 11-12) şi finalizează prin a fi un blestem (Deuteronom 28:65-66)

2. Încrederea este dată  de siguranţa cunoaşterii lui Dumnezeu (Proverbe 16:3; Evrei 10:35; Isaia 25:9)