Lectia 01. Îngrijorările

INTRODUCERE

1. Cuvântul gr. „merimna” -  grijă, îngrijorare, nelinişte cu privire la ceva

2. Grija -  sentiment uman exploatat negativ de Satan prin păcat (Genesa 3:10)


I. PREZENTARE

A. Grijile lumii (Eclesiastul 5:15-17)

1. Tipuri de îngrijorări (motive):

            a) îngrijorări pentru nevoile esenţiale ale vieţii (Matei 6:25-26; Luca 12:25-30)

            b) griji asupra viitorului (Matei 6:34, 32-33; Luca 12:31-34)

            c) teama pentru încercări, prigoane (Matei 10:19-20; 28:31)

            d) problemele căsniciei (1 Corinteni 7:32-34; 29:31)

2. Stări şi efecte:

            a) îngrijorarea e asociată cu păcatul (Eclesiastul 2:26), iar grijile lumii cu Mamona (Matei 6:24;  Romani 13:14)

            b) îngrijorările provoacă stări neplăcute (1 Timotei 6:7-10; Eclesiastul 5:3)

            c) grijile lumii împiedică rodirea, creşterea şi slujirea sfântă (Matei 13:22; Luca 8:14)

B. Grijile Bisericii (Amos 6:1)

1. Adevăratele griji – domenii; probleme I.a (Luca 12:30; Iov 34:13):

            a) grija păzirii Cuvântului (Deuteronom 17:10; Marcu 8:15; Matei 19:20)

            b) grija reciprocă a trupului (Efeseni 5:25; 2 Corinteni 11:28 (slujire); 1 Corinteni 12:25; 1 Cronici 23:32 - lucrări)

             c) îngrijorare pentru familie – spiritual, apoi material (1 Timotei 3:5; 5:8)

            d) grija pentru lucrarea misionară şi săraci (3 Ioan 1:6; Psalmul 41:1; Galateni 2:10)

2. Copiii lui Dumnezeu şi grijile:

            a) grija şi: neprihănirea (Isaia 32:18); înţelepciunea  (Proverbe 1:33); pacea (Filipeni 14:7)

            b) abandonarea grijilor lumii (1 Petru 5:7);  grija harului (Fapte 14:26; 15:40)

            c) dedicarea pentru Împărăţie (Matei 6:33); veghere (Luca 12:35-40; 21:34-36)


II. EXEMPLIFICARE

A. Îngrijorările lumii

1. Israel – îngrijorări  pedepsite de Domnul (Exodul 14:10-15; Numeri 14:1-3; 1 Cronici 13:3)

2. Familia Chis – îngrijorări  familiale (1 Samuel 9:5; 10:2)

3. Marta – îngrijorările unei gospodine (Luca 10:41)

4. Ucenicii – îngrijorări şi frică de fenomenele naturii (Matei 14:15-18; Marcu 6:48-52)

B. Grijile poporului lui Dumnezeu

1. Avraam – încrederea credinţei în Dumnezeu (Genesa 22:8-14)

2. Israel – puterea divină în acţiune oferă siguranţă (Psalmul 78:53; Deuteronom 32:10 – pustie; Deuteronom 11:12 – Canaan)

3. Samariteanul milostiv – grija pentru cei bolnavi şi săraci  (Luca 10:34)

4. Timotei – grija pentru lucrarea Domnului (Filipeni 2:20)

5. Colaboratorii apostolului  Pavel – a îngriji de partea materială a lucrării sfinte (2 Corinteni 11:9; 8:20; Fapte 27:3)


ÎNCHEIERE

1. Toate îngrijorările trebuie tratate cu rugăciune  (Psalmul 13:2 / Filipeni 4:6; Luca 21:34).

2.  „Şi Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuinţele voastre, după bogăţia Sa...” (Filipeni 4:19)