Lectia 10. Călăuzirea

INTRODUCERE

1. A fi născut şi a trăi crescând – de la botez la trăirea în Hristos Isus (Galateni 5:25; 3:27; Romani 8:1, 5 – îndemnuri; Galateni 5:16 – cârmuire; 5:18 – călăuzire)

2. Viaţa prin Duhul  – singura izbăvire de păcat  şi moarte (Romani 8:2)


I. UMBLAREA PRIN DUHUL

A. Lupta fire – duh (cunoaşterea ei şi respingerea acţiunilor firii)

1. Existenţa contradicţiei (obligatorii) şi a rezultatelor (Galateni 5:17, 19:21; Romani 8:13)

2. Motivarea luptei; harul oferă şi cere (Romani 8:1, 12, 15-17)

B. Identificarea (Cuvântul Tatălui; Isus – Cuvântul; Duhul călăuzeşte în  Cuvânt)

1. Lucrurile Duhului (Cuvântului); nu există diferenţe în divinitate (Ioan 16:13-15; 14:15-26; 2 Corinteni 4:13)

2. Cunoaşterea sfântă se realizează prin:  citire – studiere Cuvânt (Coloseni 3:16); rugăciune (Romani 8:26-27); meditare (Psalmul 1:2; Coloseni 3:1-2; Fapte 6:3)

3. Implementarea / transcrierea în inimă (2 Corinteni 3:3; Ezechiel 11:19); înţelegerea (1 Corinteni 2:10-15); aplicarea (Romani 8:3-4)


II. DISCIPLINA SPIRITUALĂ

A. Trăirea spirituală  (ungerea - 1 Ioan 2:20, 27; 3:9)

1. Condiţii, simţire (Filipeni 2:1-5, 13, 20; 2 Corinteni 10:3-5)

2. Vorbire, exprimări vizibile (Ioan 8:28; 12:49; Galateni 5)

3. Nivelul practic al faptelor (Romani 12:1-2; Coloseni 3:17-24; Filipeni 4:8)

B. Lucrarea spirituală

1. Coordonate fizice (Fapte 16)

2. Lucrări (1 Corinteni 12:7, 11; 14:26)

3. Conţinut efectiv (1 Corinteni 2:13-14)

4. Aşteptarea rezultatelor (2 Timotei 1:9-14)


ÎNCHEIERE

1. Două categorii: pământeşti – duhovniceşti / respinşi – admişi  (Romani 8:8-9);

2. Umblarea prin Duhul (trăire) produce neprihănirea (1 Ioan 2:29), iar umblarea prin Duhul (lucrare)  desăvârşirea (2 Timotei 3:16-17)