Lectia 09. Suferința

INTRODUCERE

1. Suferinţa: de la o simplă durere, la moartea fizică şi de la chinuri sufleteşti la focul iadului

2. De ce există suferinţă (cu un Dumnezeu bun şi iubitor). Suferinţa a apărut prin Satan şi păcat şi apoi Dumnezeu a folosit-o ca o armă împotriva lui şi a răului


I. NOŢIUNI GENERALE DESPRE SUFERINŢĂ

A. Teorii (explicaţii omeneşti şi demonice)

1. Ateistă: suferinţa este  o verigă în procesul evoluţie

2. Umanistă: suferinţa este  un efect al diferitelor cauze ce pot fi interpretate cu mintea umană

3. Agnostică: suferinţa  există, iar Dumnezeu nu se implică şi nu-l putem cunoaşte

4. Iluzionistă: suferinţa  este o părere / iluzie

5. Panteistă: suferinţa  este o parte din Dumnezeu (Dumnezeu = natura întreagă)

  Toate acestea nu sunt bine de spus unui om în durere

B. Cauze ale suferinţei (explicaţii biblice)

1. Suferinţa (răul, păcatul) se datorează alegerii umane (Galateni 6:7; Ieremia 2:17, 19; 2 Samuel 2:14, 30-32); procese fizice (accidente, construcţii greşite); chimice (Cernobîl); complexe (războaie, pogromuri - prigoane); Dumnezeu dă înţelepciune să facă omul alegeri bune

2. Mare parte din suferinţă se datorează lui Satan (caz: Iov), sau indirect, provocând oamenii: chinuri sub duhuri (Marcu 5:1-14; Matei 9:32-33; Luca 13:11); Omul (Adam) s-a pus sub autoritatea lui Satan, Domnul Isus a venit să distrugă lucrurile diavolului (1 Ioan 3:8)

3. Încălcarea unor legi naturale: frig, legea gravitaţiei, alcool, tutun  (2 Împăraţi 4:38-41)

4. Încălcarea legii morale / poruncilor aduce blestemul şi pedeapsa vremelnică şi / sau veşnicia (Genesa 3:16-19)

5. Alte cauze, uneori misterioase (Deuteronom 29:29;  Ioan 9)

 Analizează cauza suferinţei tale: Satan, alţii sau o necunoscută?

C. Poziţia lui Dumnezeu faţă de suferinţă

1. Îngăduie (permite) suferinţa ca un efect al lucrării păcatului (Satan). Prin suferinţă, pedeapsă, cei răi mor (război, boli) ca oamenii să vadă rezultatul alegerii lor (Leviticul 26:14-39; Deuteronom 28:15-68)

2. Acceptă suferinţa ca o metodă de învăţare de minte, corijare şi pedeapsă spre pocăinţă (2 Corinteni 7:9; Evrei 12:5-9; Luca 23:40-41)

3. Sunt suferinţe spre gloria lui Dumnezeu (Ioan 9; 11)

4. Suferinţa este planul de mântuire a lui Dumnezeu (Luca 9:22; Ioan 16:33; Isaia 38:17); suferinţa pentru Isus, neprihănire şi Evanghelie (2 Corinteni 4:9-11; 12:7)

5. Dacă Dumnezeu ar îndepărta acum suferinţa n-ar respecta alegerea oamenilor, dar o va elimina în final (Apocalipsa 7:14-17; Isaia 60:17-20)

D. Creştinul şi suferinţa

1. „Suferologia” – disciplină de teologie practică în planul de învăţământ al mântuirii (2 Corinteni 1:5; 1 Petru 2:19-21). Suferinţa ne prelucrează (maturizează) şi ne dovedeşte adeziunea faţă de Domnul ( Iov; 1 Petru 5:10)

2. Suferinţa ne motivează în lupta împotriva lui Satan şi a răului (Fapte 17:16; Exodul 2; Neemia 1)

3. Ne ajută să-i înţelegem pe alţii, să ne identificăm cu ei (Matei 14:14-16; Evrei 10:32-34)

  Creştinul are din Biblie explicaţia (cauza) suferinţei şi medicamentul prescris de Dumnezeu

E. Răsplata suferinţei creştine

1. Bucuria şi harul unei ipostaze unice de al glorifica şi sluji pe Dumnezeu (Romani 5:3; 1 Petru 4:13, 16; 2 Corinteni 12:10; Fapte 5:41)

2. Ne conferă un statut privilegiat în faţa Domnului – copilul bolnav (2 Corinteni 1:7; Psalmul 19:17; 34:6)

3. Va fi răsplătită special (2 Corinteni 4:17); ne va învrednicii pentru Împărăţie (2 Tesaloniceni 1:4-5; 2 Timotei 2:12; Romani 8:17-18)

F. Alte elemente despre suferinţă

1. Tipuri de boli psihice: oameni posedaţi de demoni (eliberaţi prin credinţă); oameni sub influenţa (ascultarea) de Satan (stări depresive);  oameni slăbiţi chimic;  oameni care simulează nebunia (David la Achiş)

2. Suferinţele fizice produc moarte; cele spirituale continuă şi  după moarte


II. OAMENI ÎN SUFERINŢĂ

A. Suferinţa fără Dumnezeu  (a suferii fără nici un anestezic; a te mai înţepa şi apoi a fi lovit)

1. Adam, Eva, Cain, ...Lameh – suferinţe în creştere, prin blestem (Geneza 3-4)

2. Filistenii – suferinţa pentru un păcat împotriva Domnului (1 Samuel 5:6; 6:9)

3. Ahazia – pedeapsa prin boală şi moarte prematură (2 Împăraţi 1:16)

4. Ghehazi – lepra pedeapsă pentru lăcomie (2 Împăraţi 5)

5. Ioram – o pedeapsă anunţată şi executată fără cruţare (2 Cronici 21:15, 18-19)

6. Ultima generaţie  - cei mai mari păcătoşi şi cea mai mare suferinţă (Apocalipsa 8:13; 16:2)

B. Suferinţa împreună cu Dumnezeu (El se identifică cu cei ce sufăr - Matei 25)

1. Israel – o suferinţă care i-a îndreptat spre Dumnezeu ( Exodul 3:17; Evrei 11:25)

2. Iov – suferinţa în încercare (Iov 1-2…7:3… 42)

3. Domnul Isus Hristos - Eli, Eli, Lama Sabactani? (Isaia 53:3-4; Evrei 12:2-3; Matei 17:12; Luca 23:46)

4. Pavel – suferinţele unui slijitor (Fapte 9:16; 2 Corinteni 1:8; 2 Timotei 3:11-12)

5. Credincioşii evrei din sec. I – suferinţe din veacul de acum (Evrei 11:36-38)

-  Suferinţele sunt suportate mai uşor cu dragoste (1 Corinteni 13:7); răbdare (1 Petru 2:20); prin puterea lui Dumnezeu (2 Timotei 1:8); în final, la moarte, încredinţează-ţi duhul în mâna Domnului (1 Petru 4:19)


ÎNCHEIERE

1. Suferinţa – efectul gustat al păcatului; răul care doare (pe lângă răul plăcere), având ca durere finală: plâns şi scrâşnirea dinţilor (Apocalipsa 14:10)

2. Suferinţa sfinţilor e dată de partea lor de păcat (până la răscumpărare) şi de prezenţa împotrivitoare a Diavolului şi oamenilor o suferinţă cu bucurie, urmată de bucurie (Ioan 16:21; Evrei 12:2)

3. În toate Dumnezeu este bun şi drept (Romani 2:7-11)