Lectia 08. Ucenicia


INTRODUCERE

1. Ucenic – a urma pe cineva (sub diferite aspecte); în înţeles biblic: ucenicii – urmaşi ai lui Isus Hristos – creştini (Fapte 11:26; Matei 28:19)

2. Un bun ucenic trebuie să aibă un învăţător bun şi colegi buni (2 Timotei 3:10; 2:22; Evrei 13:7; Ioan 13:35)


I. PREZENTARE – UCENICIE

A. Caracteristici

1. Ascultarea sfatului, învăţăturii (1 Corinteni 4:15-17); se realizează prin urmărirea atentă a cuvântării (Isaia 50:4b; Fapte 20:2; nu 15:10) şi conduce la supunerea faţă de Lege (Cuvânt) prin trăirea la standardul de viaţă biblic (Leviticul 26:3; 2 Tesaloniceni 3:7)

2. Urmarea, ascultarea, slujirea stăpânului de către sclav, sau a conducătorului de către soldat (2 Timotei 2:3-9). Slujirea ca rob - ucenic aduce răsplată  (Matei 19:27; Luca 17:7-10)

B. Cerinţe (Ilie – Elisei – Ghehazi)

1. Cu credinţă (Romani 4:12); îngroziţi sau cu bucurie - Avraam cu Isaac spre  Moria (Marcu 10:32; Fapte 11:52)

2. Purtând crucea personală (Matei 10:38; Luca 14:26, 33; Matei 8:19-20)

3. Cu perseverenţă  nu abandon (Ioan 8:30-31; 1 Timotei 4:6; 5:15; Evrei 6:12; Ioan 15:8)

C. Rezultate

1. Harul luminii (Ioan 8:12; 1:9, 16-18)

2. Harul vieţii (Ioan 12:25-26; Matei 19:27-29)


II. PREZENTARE UCENICI

A. Ucenici – Apostoli

1. Înscrierea iniţială (Matei 4:19-22; Luca 5:27-32

2. Consacrarea (Ioan 21:19, 22)

B. Creştinii din Biserică (Fapte 6:1; 9:36)

1. Chemarea generală la ucenicie – irezistibila chemare (Luca 9:23)

2. Două stări şi motivaţii: subiective (Matei 14:13; Ioan 6:2); obiective (Marcu 2:15; Matei 20:34)

C. Ucenicii greşite (false)

1. Învăţători falşi -  Balaam, un simbol al apostaziei (2 Petru 2:1-3, 15; Fapte 20:30)

2. Nădejdi zadarnice (Matei 7:21-23; Luca 13:24-29)

D. Ucenicii refuzate

1. Tânărul bogat – un preţ neplătit (Marcu 10:21-22)

2. Fiii lui Samuel – slăbiciunea, încapacitatea  şi păcatul (1 Samuel 8:5)


ÎNCHEIERE

1. Ucenicie şi rezultate (Luca 6:40; Matei 10:25; Apocalipsa 14:4, 13; 19:14)

2. Responsabilitatea pentru posteritate (2 Timotei 2:1-2; 1 Tesaloniceni 1:6-7)