Lectia 07. Planurile

INTRODUCERE

1. Majoritatea acţiunilor din viaţa oamenilor se derulează conform ne (realizării) unor planuri (Proverbe 19:21a)

2. Dumnezeu a organizat istoria lumii după un plan  etern (Psalmul 40:5)


I. PREZENTAREA PLANURILOR

A. Planurile oamenilor

1. Planuri normale pentru activităţile vieţii – chibzuinţă comună (Proverbe 21:5; 15:22 )

2. Planuri nelegiuite (Proverbe 6:18; Isaia 29:15; 2 Corinteni 2:11; Osea 10:6; Psalmul 37:7)

B. Planurile lui Dumnezeu

1. Planurile organizării şi funcţionării universului material (Psalmul 148:6; Isaia 40:12-14; 28:29; Iov 37:9-13; Numeri 24:16)

2. Planul de mântuire (Efeseni 3:10-12; 1:9-10; Fapte 20:27; Isaia 55:11)


II. PRINCIPIILE PLANIFICĂRII

A. Concepte divine

1. Dumnezeu – planificatorul macro şi microcosmic (Isaia 37:26; Ieremia 23:18, 20; Iov 39:1-2)

2. Înţelepciunea în concepere şi credincioşia în împlinire (Proverbe 8:12, 22; Isaia 25:1; 46:9-13)

B. Legătura planurilor divine şi umane

1. Libertatea omului de a planifica / acţiona (Proverbe 19:21; Psalmul 37:7):

            a) împlinirea planurilor (voii) divine –  mântuirea şi viaţa pământească (Romani 8:28; Proverbe 16:3)

            b) zădărnicirea planurilor divine (Luca 7:30; Ieremia 5:25)

2. Intervenţia divină: nimicire plan; plan de pedepsire (Psalmul 64:6-9; 146:4; Iov 5:12-13)


III. PLANIFICATORI

A. Planuri rele (Isaia 8:10)

1. Popoare (Neemia 4:15; Ezechiel 11:1-10; Osea 10:6; Fapte 4:25-29)

2. Conducători:

            a) Saul – un plan de moarte pentru David (1 Samuel 23:9)

            b)  Haman – un plan de nimicirea evreilor (Estera 9:24-25)

3. Răufăcători - planuri rele dejucate de Dumnezeu (Fapte 12; 23:12-24; Daniel 6)

4. Ultima încercare – un plan mare împotriva poporului lui Dumnezeu şi o mare pedeapsă divină (Ezechiel 38:10; Apocalipsa 16:13-14; Ieremia 50:45)

B. Planuri bune

1. Individuale – familiale (Iov 17:11; 23:13-14; 27:11; 38:2; 42:3)

2. În adunarea Domnului:

            a) Beţaleel – proiecte inspirate (Exodul 35:32, 35)

            b) Balaam – o viziune a planurilor Celui Prea Înalt (Numeri 24:15-24)

            c) Pavel – un plan al Domnului pentru un apostol (Galateni 1:15)

3. Conducere / organizare:

            a)  David – în proiect divin  de perspectivă (Fapte 13:36; 1 Cronici 28:12, 19)

            b) Ahitofel / Huşai – planuri sub semnătură divină (2 Samuel 16:23; 17:14)

4. Planificarea apocalipsei – planuri omeneşti şi demonice sub control divin (Apocalipsa 6:10-11; 11:2-3; 17:17)


ÎNCHEIERE

1. Planurile sunt precum plănuitorul (Matei 7:17-18; Isaia 32:7-8), dar toate trebuie însoţite de  rugăciuni (Psalmul 140:8; 20:4)

2. Planurile lui Dumnezeu sunt minunate – ferice de cei ce le doresc!  (Psalmul 33:9-22; 106:13; 40:5)