Lectia 03-04. Dărnicia

INTRODUCERE

1. A dărui (în sens larg) – a da ce suntem datori (Luca 17:10); cu bucurie, a da tot ce vrem pentru a avea şi alţii (lipsiţi). În Biblie există şapte sute de versete despre bani

2. A da lui Dumnezeu şi Cezarului - oamenilor ce-i reprezintă sau cu care se identifică (Matei 22:21; 10:40-42; 25:40)

 

I. CE SPUNE Biblia DESPRE DĂRNICIE

A. Dărnicia lui Dumnezeu (Iov 1:21)

1. De la creaţie, la întreţinerea creaţiei (Psalmul 65:9; 104:28; 136:25)

2. Darul cel mare – Isus – mântuirea (Ioan 10:28; 2 Corinteni 9:15); alte daruri (Romani 11:28; Efeseni 4:8)

B. Motivaţii despre dărnicie (Romani 12:8)

1. Suntem datori (Leviticul 25:23; Isaia 1:2);  C.A.S. (Eclesiastul 11:1-2); fond de sănătate (Psalmul 41:1-4; Luca 8:43)

2. Plata materială a lucrărilor spirituale (Numeri 18:21; Romani 15:27; 1 Corinteni 9:11; Galateni 6:6)

3. Compensări bogaţi → săraci (Eclesiastul 5:19; 2 Corinteni 8:13-15); bugetari (Romani 13:7)

4. Mila – iubirea (1 Ioan 3:17-18; Matei 14:14-18; Proverbe 19:17)

C. Forme de manifestare a dărniciei (Evrei 13:16; 2 Corinteni 9:9; Fapte 3:6)

1. Zeciuieli şi alte daruri pentru leviţi, preoţi, săraci, în total mai mult de 10% (Leviticul 27:30-32; Numeri 18:21, 24, 26, 28; Deuteronom 26:12);

2. Daruri financiare – materiale pentru Cort, Templu, alte lucrări materiale sfinte (Exodul 35)

3. Primele roade (Deuteronom 26; Proverbe 3:9-10)

4. Primirea de oaspeţi – slujirea (Evrei 13:2; 3 Ioan 5-8)

5. Alte forme: ultimele roade – diferiţi săraci, cerşetori (Deuteronom 24:19-22; 23:24-25; 15:8-10; Luca 6:31)

D. Efecte – răsplată  (secretul investiţiilor - Proverbe 11:24; 2 Corinteni 9:6; Galateni 6:8)

1. Zgârcenie (Proverbe 21:26; 2 Corinteni 9:5; 1 Corinteni 6:10); caz: Nabal (1 Samuel 25:8, 11)

2. Lăcomie (Mica 7:3; Filipeni 4:17; Efeseni 4:28); caz: Simon (Fapte 8); Ghehazi (2 Împăraţi 5)

3. Dărnicie (Luca 6:38; Psalmul 112; Iacov 2:13; Proverbe 11:25)

4. Mulţumirea (2 Corinteni 9:12)

 

II. EXEMPLE BIBLICE

A. Dărnicia din punct de vedere al dăruitorilor (organizări):

1. Colectivă (1 Corinteni 16:1-2); lucrări comune mari (Matei 6:2-3):

            a) Israel – daruri pentru Casa Domnului (1 Cronici 29:1-5 – David; 1 Cronici 29:6-9 – căpeteniile şi poporul; 2 Cronici 31:3-10)

            b) Biserică – dărnicii după puteri şi perte puteri (Fapte 2:44-45; 4:32-35/5:5-11; 2 Corinteni 8, 9)

2. Individuale (după dorinţă şi chemare). Atenţie la intenţie! – caz Tiba (2 Samuel 16:2-4):

            a) familiale (1 Timotei 5:8; Genesa 2:18); caz: bogaţii din  Mahanaim- oemeni care dăruiesc la nevoie (2 Samuel 17:24-29; 19:31-32)

            b) personale: Avraam – bărbatul care nu predinde daruri (Genesa 14:20); Abigail – femeia ce şi-a răscumpărat casa prin dărnicie (1 Samuel 25:18, 27); David – cadouri pentru prieteni (1 Samuel 30:26- 31)

B. Dărnicia din punct de vedere al destinaţiei (atenţie la casierie – Iuda sau Pavel - Ioan 12:6; 1 Corinteni 16:3-4)

1. Pentru lucrarea spirituală (Marcu 14:6-9):

            a) strict pentru lucrare (slujbă): caz Pavel (Fapte 18; 1 Corinteni 9; Filipeni 4; Luca 21:1-4; 1 Timotei 6:18)

            b) problemele materiale din biserică; slujitori (Luca 7:4-5; 8:1-3; 2 Împăraţi 4:8-10; 12:11-15)

2. Pentru săraci:

            a) Boaz/Rut – a da mai mult decât prevede legea  (Rut 2:8-9, 15-16)

            b) Iov – a da la toţi care au nevoie (Iov 31:16-20)

            c) Corneliu – a da frecvent/constant (Fapte 10:2)

 

ÎNCHEIERE

1. Fericirea de „a da” (Fapte 20:35); binecuvântarea sau blestemul (Maleahi 3:10);  te uiţi la ce dai sau la ce rămâne! (2 Corinteni 9:7);

2. Rugăciunea  dăruitorilor (1 Cronici 29:12-18); rugăciunea primitorilor (2 Corinteni 9:11)