Lecția 18. Furtul și lăcomia

INTRODUCERE

1. Cuprinde categoria: furtişaguri, înşelăciune, hoţii, lăcomii de avere/de bani (Ieremia 6:13)

2. Sunt interzise de porunca a VIII-a: „Să nu furi!” (Exodul 20:15) şi de porunca a X-a: „Să nu pofteşti!” (Exodul 20:17)

           

I. PREZENTARE

A. Motivele furtului şi ale lăcomiei

1. O atitudine a inimii (Matei 15:19), o poftă satanică, firească (Apocalipsa 9:21, Iacov 4:1-2)

2. Sărăcia, foamea (Proverbe 30:9)

3. Obţinerea de bunuri pentru a fi jertfite Domnului (Maleahi 1:13)

Furturile sunt asociate cu păcate grele (Osea 4:2)

B. Formele de manifestare

1. Haina lăcomiei (I Tesaloniceni 2:5):

a) în familie (Proverbe 28:24)

b) în societate (Ezechiel 22:27)

2. Lăcomia de avere (Luca 12:13-2)

3. Lăcomia de bani (I Corinteni 5:10):

a) afaceri (Mica 7:3)

b) slujbe religioase (Tit 1:7; II Petru 2:3)

4. Lăcomia de mâncare (Proverbe 23:1-3)

5. Furtul de persoane/răpiri (Exodul 21:16)

C. Efecte, urmări (o închinare la idoli - Coloseni 3:5)

1. Certuri, tulburări (Proverbe 28:25; 15:27)

2. Atrag mânia şi pedeapsa divină (Isaia 57:17; I Corinteni 6:10; Proverbe 1:10-19; I Timotei 6:10)

           

II. EXEMPLE BIBLICE

A. Exemple negative

1. Eva – prima poftă (Genesa 3:6)

2. Iacov – un furt intelectual (Genesa 27)

3. Rahela – un furt idolatru (Genesa 31:19)

4. Balaam – lăcomia de bani pe fond religios (II Petru 2:14; Iuda 11; Numeri 22:7-8,17; 24:11)

5. Acan – furtul ce aduce moartea (Iosua 7:20-21)

6. Mica şi levitul – sponsori şi  păstori idolatri şi lacomi (Judecători 17-18)

7. Fiii lui Eli – o afacere religioasă (I Samuel 2:12-17)

8. David – lăcomia curviei (II Samuel 12:4,9)

9. Ahab – poftirea averii aproapelui (I Împăraţi 21:2-6,19)

10. Ghehazi – lăcomia ce aduce lepra (II Împăraţi 5:20, 27)

B. Exemple pozitive

1. Avraam – bogatul fără lăcomie (Genesa 14:22-24)

2. Samuel – judecătorul ce nu a putut fi mituit (I Samuel 12:3-5)

3. Oastea lui David – oameni săraci, dar care nu fură (I Samuel 25:15)

 

ÎNCHEIERE

1. Furtul este arta diavolului (Ioan 10:10), de aceea este necesar să lepădăm iubirea de sine şi să ne iubim aproapele cu fapta (Efeseni 4:28; Matei 6:19-20)

2. Integritatea lui Isus şi a Bisericii cuprinde şi acest domeniu (Ioan 14:30; Tit 2:10)