Lectia 10. Pe tine însuți păzește-te curat

INTRODUCERE

1. Sfatul apostolic „pe tine însuţi păzeşte-te curat” este revizia de fond a „relaţiilor frăţeşti” (1 Timotei 5:22)

2. Ideea separării de neamuri a evreilor, rămâne ideea separării de lume, dar şi a fiilor lui Iuda de cei ai lui Efraim (Romani 13:8; 9:7; Filipeni 3:1-2)


I. PĂZEŞTE-TE DE ÎNVĂŢĂTURILE FALSE!

A. Din interiorul comunităţii tale (Iacov 1:5-8)

1. Din interiorul doctrinei acceptate de tine însuţi (1 Timotei 4:13, 16; Tit 2:7b-8)

2. Din comunitatea cu care colaborezi, în primul rând pe plan local (Proverbe 13:20; 19:27; Fapte 20:28-31)

B. Din exteriorul comunităţii tale

1. Atenţie la „îngeri” şi apostoli…învăţători mincinoşi (Galateni 1:6-9; 2 Corinteni 11:13-15; 2 Petru 2:1-3; 2 Ioan 1:7-11; Matei 24:4-5, 24; Coloseni 2:4, 8)

2. În cazuri critice, cronicizate, trebuie făcute sesizări nominale (2 Timotei 2:16-18; 4:14-15)


II. PĂZEŞTE-TE DE PĂRTĂŞIILE VINOVATE (PĂCĂTOASE)!

A. Fii atent asupra ta însuţi  (în mod special când eşti singur - Filipeni 1:27; 2:12)

1. Suspectează-te pe tine însuţi: atenţie la cuget (1 Timotei 1:18-20, 5-6); la vorbe (Proverbe 18:20-21; Iacov 3:2, 9-10); la trup (1 Tesaloniceni 4:3-7; 1 Petru 2:11); la tot ce faci (1 Timotei 4:12; Tit 2:7a)

2. Curăţeşte-te ca să fii folositor (2 Timotei 2:20-22), adică împlineşte Cuvântul (Iacov 1:22-25); dă-ţi toate silinţele (2 Petru 1:5-7; Coloseni 3:5-10)

B. Fii atent la colaboratori (la adunarea în care eşti – 1 Timotei 6:20)

1. Atenţie să nu fii afectat în familie! (1 Petru 3:1-6; 1 Corinteni 7:14-16); câştigă-l pe celălalt, dar nu te pierde pe tine! (Galateni 6:1).

2. Evită oamenii viciaţi, clevetitori (Proverbe 20:19), mânioşi (Proverbe 22:24-25), răutăcioşi (Proverbe 26:24-28) şi alte ilegalităţi (Proverbe 1:10-19; 29:24; 2 Timotei 3:1-5)

C. Exemple

1. Ezra, Neemia – separarea evreilor de alte popoare  (Ezra 4:1-3; Neemia 6:17-19; 13:6-9, 28-30)

2. Pavel – separarea credincioşilor de oamenii răi, apostaţi  (Fapte 19:8-9; Romani 16:16-17; Galateni 2:4-5; 5:10-12; 2 Timotei 4:1-8)


ÎNCHEIERE

1.Ce fel de oameni ar trebui să fim?” (2 Petru 3:11-18)

2. Adame: păzeşte-te, nu numai lucrează! (Proverbe 16:17; Geneza 2:15)