Lectia 09. Bucurați-vă împreună

INTRODUCERE

1.Bucuraţi-vă” – este o chemare şi o poruncă divină (Filipeni 4:4), la o nouă bucurie (Psalmul 9:2; Ioan 15:11)

2.Bucuraţi-vă împreună” – rezultă din unitatea noastră organică, motivul şi scopul comun (1 Corinteni 12:26)


I. BUCURAŢI-VĂ!

A. Bucuria omului firesc (Eclesiastul 10:9-10)

1. Este determinată de împliniri fizice (Fapte 14:17; 2 Petru 2:13-14)

2. Este majorată de împliniri sufleteşti: divertisment, cântec, filme, sport…. (Isaia 5:11-14; 24:7-11)

B. Bucuria omului duhovnicesc

1. Bucuria este determinată de capacitatea şi starea omului (copil, matur), de dimensiunea spirituală, supradimensionată – bucuria mântuirii (1 Petru 1:3-9; 1 Tesaloniceni 1:6)

2. Toate bucuriile vieţii devin normale, corectate prin sfinţire (2 Timotei 2:16-18; Filipeni 3:17-19; Efeseni 4:25-32; 5:4-18)


II. ÎMPREUNĂ!

A. Bucuria adunării

1. Bucuria întâlnirilor din Casa Domnului - părtăşia sfinţilor (Matei 18:20; Psalmul 122-1; 137:5-6; Proverbe 19:22).  „sărutul sfânt” (Romani 16:16; 1 Corinteni 16:20; 2 Corinteni 13:12; 1 Tesaloniceni 5:26; 1 Petru 5:14)

2. Bucuria slujirii reciproce (Leviticul 23:40; Deuteronom 16:13-15; Proverbe 10:20-21; 16:24; 1 Tesaloniceni 2:19-20; 3:6, 9-11). Chiar în necazurile omului, să-i facem puţină bucurie (Iacov 1:2-4; Evrei 10:32)

B. Alte bucurii ale credincioşilor

1. Bucuriile unei familii, neam credincios (Psalmul 128:5-6)

2. Bucuriile  întâlnirilor dintre familii: vizite şi ajutor (Geneza 18:1-8; Evrei 13:1-16; Proverbe 25:17); sfinţire şi discreţie (Fapte 2:46; 4:32-35)

C. Exemple ale celor care au ştiut să se bucure

1. David şi cei din Casa Domnului – bucuria sfântă (Psalmul 42:4; 43:3-5; 81:1-4; 100; 122:1-9)

2. Pavel şi filipenii - epistola bucuriei „împreună” (Filipeni 2:2, 17-18)


ÎNCHEIERE

1. Bucuria mântuirii se va amplifica la venirea Domnului (Isaia 35:10; Luca 10:20; Isaia 25:9)

2. Bucuria părtăşiei şi slujirii împreună este veşnică (Matei 25:21, 23; Psalmul 16:11; Apocalipsa 19:7)