Lectia 08. Ajutați-vă unii pe alții

INTRODUCERE

1. Ca şi în celelalte domenii, în cel material, repartiţia valorilor este diferită, iar organele trupului se hrănesc reciproc, stomacul şi inima lucrează diferit. Ajutorarea este un aspect indispensabil şi practic în religie (Iacov 1:27 / Amos 2:6-8; 8:4-8)

2. Atenţie la nedreptăţi! (Proverbe 17:8; 1 Tesaloniceni 4:6) şi lene (2 Tesaloniceni 3:7-10)


I. PRINCIPIILE AJUTORĂRII MATERIALE („spic cu spic se ţine-n vânt…”)

A. Principiul ajutorării celor în nevoi (săracilor)

1. Întotdeauna vor fi săraci: familii sau oameni singuri, de care Dumnezeu are cunoştinţă, dar avem şi noi (Deuteronom 15:11; Proverbe 22:2; 14:31; 17:5; 29:7; Ioan 12:8; 1 Ioan 3:16-18)

2. Sunt situaţii în care noi avem nevoie de ajutor reciproc în familie (1 Timotei 5:4, 8), sunt lipsuri reciproce (2 Corinteni 8:13-15), fapt   valabil şi pentru bogaţi (1 Împăraţi 10:2, 10-13)

B. Principiul ajutorării lucrării Evangheliei

1. Mai întâi trebuie ajutaţi oamenii ce duc Evanghelia în noi ţinuturi (Luca 10:7; 1 Corinteni 9:14)

2. Apoi orice adunare pentru construcţie şi toate lucrările aferente (Tit 3:8, 14; Luca 7:4-5; 1 Timotei 5:16; Galateni 6:6, 9-10; Romani 15:26-27)


           II. LUCRĂRI DE AJUTOARE MATERIALE (rezultate din binecuvântare şi care dau binecuvântare – Deuteronom 16:17; 15:10)

A. Ajutoare financiare şi bunuri materiale (Romani 12:13)

1. Bani sau alte valori (1 Corinteni 16:1-2;Faptele Apostolilor 5:2)

2. Bunuri materiale alimentare şi nealimentare: de la pâine la casă  (2 Samuel 17:27-29; Ioan 12:3; Marcu 13:3-6)

B. Ajutoare prin lucrări de slujire (Exodul 35:10, 25-26)

1. Specifice bărbaţilor (Filimon 1:22; Geneza 18:3-8)

2. Specifice femeilor (Luca 8:1-3; 1 Timotei 5:10; Filipeni 4:3; Romani 16:2, 13-14; Fapte 9:36, 39)

C. Exemple de ajutorare materială

1. Apostolul Pavel – un apostol atent cu săracii (Filipeni 4:10-19; Galateni 2:10)

2. Bogaţii - o posibilitate permanentă de ajutorare (1 Timotei 6:17-19; Iacov 5:1-6; Filipeni 1:4-7)

3. Săracii credincioşi din  secolul I -  oameni bogaţi în dărnicie (Fapte 4:32-37; 11:27-30; 2 Corinteni 8:1-12)


ÎNCHEIERE

1. Tot ceea ce facem trebuie să fie făcut cu toată inima, ca pentru Domnul (Coloseni 3:17, 23-24)

2. Tot ceea ce facem ne va fi răsplătit de către Domnul (Matei 10:40-42; 25:34-40)