Lectia 05. Cum să ne corectăm unii pe alții


INTRODUCERE

1. Corectarea reciprocă este atitudinea prin care se încearcă îndreptarea şi recuperarea; asociată învăţăturii; împreună formează educaţia (Proverbe 6:23)

2. Indiferenţa, neglijenţa descalifică şi aduce pagubă (Proverbe 17:15; 3:11-12; Evrei 12:6-11).


I. NECESITATEA CORECTĂRILOR

A. Corectarea pentru sănătatea Adunării (Tit 1:13-14)

1. Orice sesizare, mustrare, se face în nădejdea îndreptării, rodirii, mântuirii (Proverbe 25:4; 28:23; 29:1; Luca 13:6-9; 1 Corinteni 5:5)

2. Există o diferenţă de fond şi de scop între corectare şi vorbirea de rău (activitate satanică). Corectarea este o sesizare cu un ochi bun, iar vorbirea de rău cu un ochi rău (Tit 3:1-3; 1 Petru 3:16; Zaharia 3:15; Apocalipsa 12:10; Iacov 4:11; Proverbe 16:28; 26:20; 27:5-7)

B. Corectarea pentru curăţia Adunării (Proverbe 25:5 - bolnavi trebuie vindecaţi, iar  morţi  îngropaţi)

1. Trebuie luată o atitudine împotriva învăţăturii şi învăţătorilor falşi, ceea ce va stârni vrăjmăşie (1 Petru 2:1-4; Tit 1:9b-11; Galateni 4:11; Proverbe 9:1-12)

2. Scopul acestei atitudini este protejarea celorlalţi credincioşi (1 Timotei 5:20; 1 Corinteni 5:5-6)


II. MODALITĂŢI DE CORECTARE (etape – Matei 18:15-18)

A. Metode uşoare – mustrări

1. Mustrări pentru abateri de la învăţătura primită sau pentru probleme negative în plan familial şi social (Iuda 1:22-23; 1 Tesaloniceni 5:14a; 2 Tesaloniceni 3:6-12)

2. Aceste corectări se fac pe bază de autoritate -  statut (Tit 2:15) şi în funcţie de starea sufletească – pentru aşi atinge obiectivul (Matei 18:15-16; Proverbe 12:16; 1 Timotei 5:1-2; 2 Timotei 2:24-25). Atenţie la reacţii şi efecte! (Amos 7:10-16; Galateni 5:15)

B. Metode grele – disciplinări cu efecte spirituale şi materiale

1. Excomunicările (darea pe mâna Satanei) se fac pentru păcate grave sau permanente şi doar în faze ulterioare sesizărilor şi conştientizării adunării (Matei 18:17; 1 Corinteni 5:4-13; 1 Timotei 1:20). În aceste cazuri se cere depărtarea / ruperea relaţiilor  cu cei vinovaţi (2 Tesaloniceni 3:6, 14-15; Romani 16:17; 2 Timotei 3:5; Tit 3:8-11).

Atenţie! Păstraţi spiritul dreptăţii, imparţialităţii! (1 Timotei 5:21; Matei 7:1-5; Exodul 23:1-9)

C. Exemple de corectare

1. Mustrări  uşoare (Ieremia 3:13-14; 16:10-11; 26:12-13)

2. Mustrări  grele (Luca 9:54-56; Fapte 5:3-11; 8:20-23; 1 Timotei 1:20; Ioan 20:22-23)


ÎNCHEIERE

1. Orice corectare trebuie făcută cu intenţie şi procedură bună, conform voii şi scopului divin (Galateni 6:1-2)

2. În corectare sunt câştigate ambele părţi  (Proverbe 24:25; 12:1; Iacov 5:19-20)