Lectia 04. Acceptați-vă unii pe alții


INTRODUCERE

1. Scopul lui Dumnezeu este unirea tuturor fiinţelor şi lucrurilor în Isus Hristos (Efeseni 1:9-10)

2. Lumea aceasta este într-un antagonism feroce, iar cei credincioşi trebuie să iasă din acest sistem şi să trăiască după alte principii (Efeseni 4:13; Tit 3:3; 1 Corinteni 10:9-10)


I. UNII ŞI ALŢII

A. Diverse categorii de oameni (culturale, sociale, economice)

1. Bogaţi – săraci; înţelepţi – inculţi; sănătoşi – handicapaţi; tineri – bătrâni (Iacov 2:2-4; 8-9; Galateni 4:14-15; 1 Petru 5:5; 1 Timotei 6:2)

2. Toate stări actualele sunt temporare (Iacov 1:9-11; Eclesiastul 11:7-10; 12)

B. Probleme între unii şi alţii (familie, biserică, societate)

1. Disensiuni, certuri (1 Corinteni 6:4-8; Galateni 5:13, 26; 2 Timotei 2:14). Există probleme reale sau imaginare pe care Satan le exploatează pentru ruinarea relaţiilor (Iacov 3:14-16)

2. Diferenţe doctrinare şi confesionale datorate moştenirii tradiţionale şi înţelegerii parţiale (Romani 14:1-8; 1 Corinteni 1:12-15; Coloseni 2:16-23)


II. ACCEPTAŢI-VĂ UNII PE ALŢII!

A. Părtăşia sfinţilor

1. Noi am fost acceptaţi în părtăşia cu Tatăl şi Fiul, în părtăşia familiei creştine, în acelaşi Duh (1 Ioan 1:3, 6-7; Filipeni 2:1-4; Efeseni 1:3; 2:6, 14-19; 1 Ioan 3:10-14)

2. Este recomandată însă respingerea părtăşiei cu Satana (demonii, idolii) şi lumea care zace în Cel rău (1 Corinteni 10:14-23; 2 Timotei 2:16-26; 3:4-5; 4:14-15)

B. Cum să ne acceptăm?

1. Prin puterea dragostei neprefăcute care acoperă greşelile, diferenţele şi vederile parţiale (Proverbe 10:12; 17:9; Romani 14:13-17; Coloseni 3:11-14; 1 Timotei 5:13; 1 Petru 4:15)

2. Prin preocuparea pentru creşterea spirituală şi mântuirea oamenilor, prin asemănarea cu Hristos (Romani 14:1, 19-21; 15:1; Filipeni 3:13-16; 1 Petru 1:22-23)

C. Exemple

1. Domnul Isus Hristos – exponentul dragostei divine care uneşte toate lucrurile bune (Matei 9:9-13; 19:13-15; Marcu 9:38-42; Luca 9:51-56)

2. Barnaba – un apostol al acceptării în dragoste (Fapte 4:36-37; 9:26-28; 11:22-30)


ÎNCHEIERE

1. „Primiţi-vă” şi „acceptaţi-vă” după modelul Domnului Isus Hristos! (Romani 15:7)

2. Practicaţi regula de aur! (Matei 7:12)