Lectia 03. Slujirea reciprocă

INTRODUCERE

1. Noi slujim unui Dumnezeu al orânduielii şi păcii – organizare fără conflict, ca în univers şi în trupul uman (1 Corinteni 14:33)

2. Neorânduiala se asociază cu pasivitatea şi păcatul (Amos 3:9; 6:1)


I. SLUJITORI CÂRMUITORI

A. Categorii de slujitori (sub cârmuirea Domnului – Efeseni 1:17-23; Ioan 13:13-17)

1. Prezbiteri locali (Tit 1:5; Filipeni 1:1; 1 Petru 5:1-2; Fapte 14:23; 20:28-32); în adunare nu există structuri episcopale, ci doar consultative (Fapte 15), în funcţie de părinţii spirituali (Evrei 13:7, 17; Iuda 1:17; 3 Ioan 1:9-10)

2. Diaconi - lucrători administrativi (Fapte 6:1-6)

B. Calificări pentru slujire ( oameni de încredere - 2 Timotei 2:2)

1. Ei trebuie aleşi pe baza aptitudinilor (de dar şi roadă) şi descoperirilor divine (Efeseni 3:2-11; 2 Petru 3:15-16; 1 Timotei 3:1-13; Luca 6:12; 1 Timotei 1:18; 4:14)

2. Dedicarea în sfinţenie şi preocuparea în slujire evidenţiază măsura de slujire a fiecăruia (Romani 12:1-2; 1 Timotei 4:11-16; 2 Timotei 1:6; 1 Tesaloniceni 2:1-10)


II. PRINCIPII GENERALE DE SLUJIRE

A. Reguli de încadrare în slujbă

1. Capacitatea fiecăruia îi arată locul în slujire, chemarea şi repartiţia după modelul organelor trupului (1 Timotei 1:6-7;  2:9-15; Romani 12:3-8)

2. Aprecierea şi promovarea reciprocă elimină spiritul lumii - de la Diotref la papa şi alţii (Romani 12:10; Proverbe 25:6-7, 27; 2 Petru 2:1-3)

B. Relaţii între slujitori

1. Poziţiile dominante trebuie să slujească în dragoste, după modelul Domnului, cu lepădare de sine (Marcu 10:42-45; Filipeni 2:6-7; 1 Petru 5:2-4; 1 Corinteni 9:19-23)

2. Poziţiile dominate trebuie să slujească în ascultare (Evrei 13:17; 1 Tesaloniceni 5:12-13; 1 Corinteni 11:1-2)

C. Exemple

1. Slujirea misionari – văduve (Fapte 6:1; 1 Timotei 5:5, 9-10)

2. Slujirea bătrâni – tineri (1 Petru 5:5; 1 Timotei 5:4, 8, 16)


ÎNCHEIERE

 

1. O slujire bună răsplăteşte ambele părţi (Proverbe 25:13; 27:18; 1 Corinteni 8:12-15)

2. Răsplata şi bucuria slujirii vor determina locul de slujire în Împărăţia lui Dumnezeu (Matei 25:21-23; Luca 19:17-19)