Lectia 02. Lucrați împreună

INTRODUCERE

1. Organizarea  Adunării ne solicită să lucrăm împreună, iar dragostea, ca element fundamental în natura divină, ne strânge în echipe, părtăşii locale sau mondiale. Modelul desăvârşit este Tatăl şi Fiul (Ioan 10:30; 17:21-23)

2. Lucrarea împreună are un randament mai mare şi o bucurie pe măsură (Filipeni 2:17-18)


I. DE CE ÎMPREUNĂ ?

A. Pentru că este un singur Dumnezeu şi o singură lucrare

1. Aptitudinile şi necesităţile oamenilor sunt complementare ca organele trupului (Romani 12:4-8; 1 Corinteni 12:7-11)

2. O lucrare complexă cere o mulţime de lucrători (ca îngerii), cu diferite grade de calificare, experienţă (Proverbe 11:14; 1 Corinteni 15:11; 1 Petru 5:5; Tit 2:3-5; 2 Corinteni 4:15)

B. Pentru că avem (dobândim) aceeaşi natură

1. Noi nu suntem asociaţi sau prieteni, ci fraţi şi surori (o iubire sfântă) în Domnul (Psalmul 133; 1 Ioan 2:9-11; 3:11-15; 4:7, 11); slujiţi-vă în dragoste! (Galateni 5:13)

2. În frăţietate există grade diferite de unire (ca în familie), dar toţi sunt împreună (Filipeni 2:1-4, 18-25)


II. CUM ÎMPREUNĂ ?

A. Prin unire în lucrare şi uniformizare în trăire (cu discreţia şi confidenţa necesară - Proverbe 25:17; 27:10)

1. Gruparea se face la nivelul bisericii locale (Proverbe 13:20; 16:19; 21:5; 22:29; Fapte 13:1-2; 19:8-9)

2. În funcţie de lucrarea specifică: misiune, cântare (Galateni 2:7-9; Fapte 15:36-41); ajutorare reciprocă (Fapte 11:27-30; 2 Corinteni 8:18-24)

B. Prin păstrarea legăturilor sfinte

1. Împreună în lucrare nu înseamnă ecumenism general, ci părtăşie sfântă (1 Corinteni 15:33; 1 Ioan 1:1-7; 2:18-19; 1 Petru 2:1-3, 13)

2. O relaţie de pace (formată şi păstrată) este atmosfera, ambianţa favorabilă lucrării (Efeseni 4:3). Atenţie! la întrebări, răspunsuri, discuţii: „minţile ilustre discută idei, inteligenţele medii  evenimente, iar cei reduşi vorbesc despre oameni - clevetesc” (Proverbe 18:19; 16:28; 20:19; 17:17; 18:24; 2 Timotei 2:14, 16, 23-25; Tit 3:9-10)

C. Potrivit exemplelor biblice

1. David şi colaboratorii săi: războinici, preoţi, leviţi, profeţi, popor (1 Cronici 12:1;13:1-6)

2. Echipa de misiune a lui Pavel şi legătura dintre bisericile locale (Fapte 9:19, 26-28; 13:4-5; 15:2; 20:4-5; Galateni 2:1-2; 2 Timotei 4:10-15; Romani 16:3, 9-10; 1 Timotei 1:3-4; Tit 1:5; Filipeni 1:8-9, 14)


ÎNCHEIERE

1. Unirea frăţească are la bază un singur Duh (Sfânt) într-un singur trup (1 Corinteni 12:12-13)

2. Regula unităţii în lucrarea Evangheliei (Matei 12:30; 1 Corinteni 3:9)