Lecția 17. Dezbinările

INTRODUCERE

1. Dezbinarea - dichostasia (lb. greacă): răzvrătire, disensiune, facţiune, prin întroducerea de învăţături amăgitoare ce nu se sprijină pe Cuvânt

2. Certurile de partide - hairesis (lb. greacă): erezii, spirit de partidă; divizarea în interiorul adunării în grupuri egoiste care distrug unitatea (Galateni 5:20)

           

I. PREZENTARE

A. Forme de manifestare:

1. Răspândirea de învăţături false cu scopul de câştig (Faptele Apostolilor 20:30; Filipeni 1:15; I Petru 2:1; Romani 16:18)

2. Nemulţumiri, proteste, boicotări (Iuda 19; Iacov 4:1; Numeri 16:129

3. Exploatarea greşelilor, lipsa îngăduinţei/dragostei (Proverbe 16:28; 17:9)

4. Lupta pentru putere (Proverbe 28:2; I Samuel 18:8-9). Există situaţii când Dumnezeu pune un duh de dezbinare între cei răi (Zaharia 8:10)

B. Efecte (urmări, rezultate)

1. Nimicirea părţilor: împărăţie, cetate, casă (Matei 12:25‑26; Psalmul 37:38)

2. Stări partizane - grupuri ce acceptă un singur curent (greşit) de gândire, lipsite de comunicare (II Tesaloniceni 3:6; Iuda 19; II Corinteni 12:20; I Corinteni 11:17-19)

3. Pedeapsa veşnică (Galateni 5:20; Proverbe 6:14-19)

            II. EXEMPLE BIBLICE

A. Dezbinări

1. Core, Datan, Abiram – o dezbinare în adunarea lui Israel (Numeri 16:3,8-14,24-27)

2. Abimelec – Sihem – o dezbinare între cei răi (Judecători 9:23)

3. Roboam – Ieroboam – o dezbinare îngăduită de Domnul drept pedeapsă (I Împăraţi 12:24)

4. Tibni – Omri – o luptă pentru tron (I Împăraţi 16:21)

5. Partidele religioase iudaice: dezbinări interdoctrinare (Faptele Apostolilor 5:17; 23:9; 26:5); dezbinări prin împotrivirea la învăţătura sfântă (Ioan 7:43; Faptele Apostolilor 9:16; 10:19; 14:4)

6. Apostolii – dispute pentru întâietate (Luca 22:24)

7. Corintenii – dezbinări între cei fireşti (I Corinteni 1:11; 3:3-9)

B. Separarea binelui de rău (o atitudine corectă, ce nu crează numai partide, ci o cale bună - Faptele Apostolilor 24:14)

1. Forme de manifestare (Romani 16:17-18; Tit 3:10; Faptele Apostolilor 28:22; II Tesaloniceni 3:6-15; Matei 18:15‑17)

2. Are ca efect nimicirea lucrărilor rele (Luca 12:51-53; I Ioan 3:8; II Ioan 1:10-11)

3. Exemple biblice: Israel (Numeri 16:21);  Biserica (Faptele Apostolilor 19:9)

 

ÎNCHEIERE

1. În trup nu trebuie să fie dezbinări (I Corinteni 12:25), dar în popor există (I Corinteni 11:18.19; Galateni 4:29-30; Romani 12:18 şi I Corinteni 11:16 şi Filipeni 3:15-18). „Depărtaţi-vă de cei ce aduc dezbinări” (Romani 16:17)

2. Părtăşia credincioşilor este cu Dumnezeu şi cu Biserica (I Ioan 1:3‑7; I Corinteni 1:10)