Lectia 01. Edificați-vă unii pe alții

INTRODUCERE

1. A edifica: a zidi, a ridica, a cădi construcţii monumentale; a lămurii, a clarifica. Clădirea este Casa lui Dumnezeu, Templul Dumnezeului celui viu (2 Corinteni 6:16)

2. Edificiul este opera lui Dumnezeu, dar noi suntem lucrători împreună cu El (1 Corinteni 3:9)


I. NEVOIA ŞI SCOPUL ZIDIRII

A. Nevoia (necesitatea) zidirii reciproce (Eclesiastul 3:3; Hagai 1:2, 7-8)

1. Toţi credincioşii formează Trupul Domnului: un organism cu celule independente, cu susţinere reciprocă - „nu găurii corabia comună!” (1 Petru 2:4-7; 1 Corinteni 12:12-27)

2. Există o organigramă divină a lucrării Ziditorului (Geneza 2:3; Evrei 3:4):

            a)  Hristos este începutul zidirii (Apocalipsa 3:14; Coloseni 1:15; 2:7; Matei 16:18)

            b) apostolii şi prorocii (meşterii) sunt la temelia zidirii (Efeseni 2:19-22; 1 Corinteni 3:10; 2 Corinteni 10:8; 13:10)

            c) fiecare este o „piatră vie”, un lucrător ce clădeşte (Romani 15:1-3/15:20; 1 Corinteni 3:12-13)

B. Scopul edificării

1. Creşterea, maturizarea, formarea după chipul divin (Efeseni 4:11-16; Coloseni 1:28-29)

2. Instaurarea edificiului etern – noul Ierusalim (Evrei 11:10; Apocalipsa 21:10-14)


II. TEHNICI ŞI PROCEDURI DE ZIDIRE

A. Arta edificării spirituale prin darurile sfinte

1. Edificarea prin învăţătură (creşterea prin alimentaţie sănătoasă). Rolul fundamental al Cuvântului (Fapte 20:32; 1 Timotei 4:13-16; Tit 2:1; Evrei 4:12)

2. Zidirea prin rugăciune şi darurile aferente, în manifestare  - funcţii ale fiecărui organ (Iuda 1:20-21; 1 Corinteni 14:3-5, 12, 17, 26)

B. Edificarea prin exemplul sfinţilor

1. O viaţă dedicată edificării (slujirii celorlalţi), un model (1 Corinteni 6:12; 10:23; Efeseni 4:29; 2 Timotei 2:14, 16, 23); atenţie la vorbire şi la toate (2 Timotei 3:10-11,14; 1 Tesaloniceni 1:6-7)

2. Exemple de atenţionare sau de urmat (Filipeni 4:8-9):

            a) iscoadele israelite – oameni care au dărâmat (Numeri 13:25-33; 14:1-9, 21-24)

            b) Neemia şi fraţii săi – oameni care au zidit (Neemia 2:17-20; 3:1; 4:19-20; 6:15-16)     

            c) Biserica din Antiohia  - o adunare „mamă” (Fapte 11:19-26-30; 13:1-2; 15:30-35)

            d) Biserica din Corint – o zidire colectivă (Fapte 18:9-11; 2 Corinteni 1:24; 4:15; 12:19)


ÎNCHEIERE

1. Fiecare este „dator” să lucreze la edificarea trupului – Templu: fiecare cărămidă şi fiecare celulă este necesară (Romani 14:13-19; 15:5-7)

2. Fiecare este dependent de edificiu şi va beneficia (în plus) de o răsplată pentru activitatea desfăşurată (1 Corinteni 3:14-15)