Lectia 09 - Cina Domnului

INTRODUCERE

1. Instituită de Domnul Isus Hristos (Matei 26:26-29) simbolizând trupul şi sângele Său – noul legământ (1 Corinteni 11:23)

2. Originea: imaginea prefigurativă – Melhisedec (Genesa 14:18); – mielul pascal (Exodul 12)


I. CADRUL BIBLIC AL CINEI. REGLEMENTĂRI ORGANIZATORICE

A. Timpul

1. Instituire: seara primei zile a praznicului Azimilor (Matei 26:17, 20)

2. Prăznuire: ori de câte ori (1 Corinteni 11:26; vezi Numeri 9:9-11)

B. Locul

1. În Vechiul Testament –  Paşte (Deuteronom 16:6; Marcu 14:15-15)

2. În Noul Testament – pentru cină: la adunare (1 Corinteni 11:20, 22, 33)

C. Participanţi

1. Cine o dă /poate da?: slujitorii – V T (Leviticul 23:10, 20; Numeri 18:17), N T (1 Corinteni 11:23, 34)

2. Cine o ia/poate lua?: toţi israeliţii (Deuteronom 16:16; 1 Corinteni 10:17-18)

D. Ingrediente: conţinut material şi spiritual:  (transsubstanţiere!– consubstanţiere! – comemorare!)

1. Azima (Exodul 12:15); simbolul lipsit de aluat (Matei 16:6, 12; 1 Corinteni 5:7-8)

2. Rodul viţei (eb.: „yayin” - vin fermentat şi must nefermentat; „tirosh” - must nefermentat / gr.: „oinos”. :  evangheliile nu folosesc termenul „oinos” ci rodul viţei

3. Argumente: Legea Vechiului Testament interzice orice ferment „seor” sau „hametz” (Exodul 12:14-20; 13:7). La cort era interzis pentru consum vinul „yayin” (Leviticul 10:9-10); imaginea pură a lui Isus Hristos poate fi reprezentată mai bine prin elemente nefermentate (1 Petru 1:18-19)

 Ordinea servirii: a luat – a binecuvântat – a frânt-o – a dat-o zicând


II. PREGĂTIREA – PARTICIPAREA

A. Etape – categorii

1. Cercetarea (gr. dokimazo ) – a verifica, a pune la încercare (1 Corinteni 11:28)

 Ora adevărului (1 Corinteni 10:15; Marcu 14:18-20; 1 Corinteni 10:21-22);

2. Deosebirea (gr. diakrino) – a deosebi, a face diferenţa, a judeca (1 Corinteni 11:29, 31)

–  Actul se face personal, sau disciplinar (1 Corinteni 10:15; 5:9-13)

3. Judecata de disciplinare (gr.  krino) – a aprecia, a judeca, disciplinare trupească (Numeri 31, 32):

            a) vrednic –  cine mănâncă are viaţă (2 Tesaloniceni 1:11); roade  (Coloseni 1:10; 1 Timotei 1:12)

            b) nevrednic  – autoexcludere (Fapte 13:46); pedeapsă (1 Corinteni 11:27); osândă (1 Corinteni 11:32; 5:4-5)

4. Condamnare (gr. katakrino) – a condamna, disciplina, excluderea pe mâna Satanei (1 Timotei 1:20)

B. Rezolvarea problemelor spirituale (păcate, necurăţii)

1. Urgent: probleme de moment, uşoare (1 Ioan 2:1; Proverbe 28:13)

2. În timp: probleme grave (2 Corinteni 2:5-11;1 Împăraţi 8:46-48)


III. ÎNSEMNĂTATEA CINEI – SIMBOLURI

A. Împărtăşirea cu trupul lui Isus Hristos: (unitatea - 1 Corinteni 10:17, 16)

1. Pomul vieţii/pâinea vieţii (Ioan 7:51, 53; Genesa 3:22)

2. Cuvântul (Ioan 7:60-63)

3. Biserica (1 Corinteni 10:17)

B. Simboluri

1.  Pomenirea şi vestirea morţii Domnului (Luca 22:19; 1 Corinteni 11:26;Efeseni 3:10; 1 Petru 1:12; 2 Petru 1:12-16)

2.  Simbolul noului legământ (Luca 22:20; Matei 26:28; Evrei 10:16-18)

3.  Orientarea şi pregătirea pentru noua împărăţie (Matei 28:29)

 

IV. EXEMPLE BIBLICE

A. Cazuri negative

1. Iuda - păcatul cu voia (Marcu 14:10, 2; Marcu 13:41)

B. Cazuri pozitive

1. Iosia – o slujbă „după Scripturi” (2 Cronici 35:18; 2 Împăraţi 23:21-23)


ÎNCHEIERE

1.Am dorit mult” (Luca 22:15); Pavel – „aş dori” (Filipeni 1:23);

2. S-a tulburat (Ioan 13:21); ei s-au întristat (Marcu 14:19)