Lectia 08 - Botezul

INTRODUCERE

1. Botezul în (cu) apă – practică creştină, prefigurată din Vechiul Testament (spălări, trecerea Mării Roşii – 1 Corinteni 10:2); element primar (oficial) de integrare în Biserică (Evrei 6:2)

2. Botezul în prezentare biblică - valoarea reală în seria botezelor


I. DOCTRINA BOTEZULUI

A. Instituire

1. Iniţiat de Dumnezeu prin Ioan Botezătorul (Luca 20:4, 7; Ioan 1:33)

2. Practicat şi poruncit de Isus Hristos (Matei 3:16; 28:19-20)

B. Cadru biblic al botezului

1. Cuvântul şi botezul (Luca 3:3; Efeseni 5:26)

2. Mărturisirea, pocăinţa şi botezul (Matei 3:6, 8)

3. Credinţa şi botezul (Romani 10:8, 10; 1 Petru 3:21)

4. Simbol şi procedură (Romani 6:4; Fapte 19:3-5; Galateni 3:27; Ioan 5:6, 8)


II. PRACTICI BIBLICE

A. Perioada Evangheliilor

1. Ioan Botezătorul (Matei 11:11); plan divin de trecere din vechiul legământ în noul legământ (Matei 11:12-13; Luca 7:29-30)

2. Lucrarea Domnului şi a ucenicilor (Matei 3:2; Marcu 1:14-15; Ioan 3:22; 4:1-2)

B. Perioada Bisericii

1. Botezul în biserici: Ierusalim (Fapte 2:38, 41); Samaria (Fapte 8:12-13); Corint (Fapte 18:8; 1 Corinteni 14-17)

2. Botezul „individual”: famenul etiopian  (Fapte 8:29-40); Lidia (Fapte 16:15); Saul (Fapte 9:18)

3. Botez în familii: Filipi  (Fapte 16:15, 33-34); Corneliu (Fapte 10:47-48)


ÎNCHEIERE

1. Botezul este actul întoarcerii spre Domnul Dumnezeu a celor din poporul Israel şi a venirii la El (prima Evanghelie), a neamurilor – o unică şansă de mântuire (Efeseni 4:5)

2. Botezul cu apă şi/cu botezul Duhului Sfânt, lansează şi echipează credinciosul pe traiectoria veşniciei, în dependenţă de Dumnezeu (Efeseni 4:1-6)