Lectia 07 - Postul

              INTRODUCERE

1. Apare în istoria biblică începând cu Moise şi devine o practică a credincioşilor

2. Isus Hristos a postit şi a învăţat despre post (Matei 6:16-18)

3. Postul este o abţinere benevolă de la mâncare şi băutură, alte pofte trupeşti, pentru o anumită perioadă de timp limitată, în vederea apropierii de Dumnezeu, cu scop spiritual dar prezintă şi avantaje fizice

           

I. GENERALITĂŢI

A. Clasificarea posturilor

1. Din punct de vedere al modului de abstinenţă: absolut (Estera 4:16; Fapte 9:9); parţial (Daniel 10:3)

2. Din punct de vedere al lungimii: 3 zile (Estera 4:16); 7 zile (1 Samuel 31:13); 40 de zile (1 Împăraţi 19:8); nu există o regulă strictă ≈ 1 zi

3. Din punct de vedere al participanţilor: individual (Matei 6:17); colectiv (Neemia 9:1)

4. Din punct de vedere al frecvenţei: regulate (Leviticul 16:29; Zaharia 8:19); ocazionale – de necesitate (Matei 9:15)

B. Cauze (motive, scopuri)

1. Necazuri, prigoniri, boli, crize (Estera 4:16; 2 Cronici 20:3-4; Psalmul 35:13; Luca 5:33-35)

2. Misiuni, slujire, lucrări spirituale (Ezra 8:23; Fapte 13:3; 14:23; Matei 17:21 - exorcism)

3. Treziri spirituale – sistematic, permanent (Ioel 2:12, 15, 28)

C. Efecte (beneficii) ale posturilor

1. Smerenia sufletului (Psalmul 69:10)

2. Stăpânirea trupului (1 Corinteni 9:27; Eclesiastul 19:17); există o legătură între post şi păcatele trupului (Ieremia 5:8)

3. Binecuvântări duhovniceşti (Isaia 58): sănătate şi neprihănire (vers. 8); ascultarea rugăciunii (vers. 9); călăuzire şi dărnicie (vers. 10-11); restaurare (vers. 12)

                     

          II. POSTUL PROPRIU-ZIS ÎN VIAŢA CREŞTINĂ

A. Postul – o înfrânare cu scop spiritual de toate poftele şi plăcerile lumii: hrană, apă, viaţa de familie; orice legătură (Isaia 58:3-7; 1 Corinteni 7:5)

B. Alte lucruri legate de post (colectiv cu adunarea - Judecători 20:26)

1. Mărturisea păcatelor şi plânsul (Neemia 9:2; Ioel 1:14)

2. Rugăciunea şi citirea Cuvântului (Daniel 9:13; Ieremia 36:6, 9)

                      

                       III. EXEMPLE BIBLICE

A. Postul celor răi (făţarnicilor) (Matei 6:16)

1. Locuitorii din Izreel – postul influenţelor demonice (1 Împăraţi 21:9-12/21:27 – smerirea lui Ahab) 

2. Farisei – postul canon (Marcu 2:18; Luca 18:12; Fapte 23:14)

B. Postul celor neprihăniţi

1. Extraordinare (cei trei de pe muntele schimbării la faţă):

            a) Isus Hristos – postul măreşte rezistenţa spirituală în ispite (Matei 4:2; Ioan 4:8, 31-34

            b) Moise – posturi speciale pentru scopuri speciale (Exodul 34:28; Deuteronoml 9:9, 18, 25; 10:10)

            c) Ilie – un post şi o călătorie de 40 de zile (1 Împăraţi 19:8)

2. Posturi colective:

            a) Israel – apelul la Dumnezeu prin post naţional (Judecători 20:26; 1 Samuel 7; Ezra 8:21; Estera 4:3, 16; Ieremia 36:9)

            b) Ninive – postul pocăinţei (Iona 3:5-8)

            c) Ucenicii lui Ioan – orar permanent de post (Matei 9:14-15)

            d) Biserica din Antiohia – slujirea cu rugăciune şi post (Fapte 13:1-5; 2 Corinteni 6:5)

3. Posturi individuale:

            a) David – un post în ziua necazului (2 Samuel 12:16; 1:12; Psalmul 109:24)

            b) Daniel – un post pentru cauza Israelului (Daniel 9:3)

            c) Neemia – un post şi o cerere specială înaintea Domnului (Neemia 1:4)

            d) Ana – o viaţă de post şi rugăciune (Luca 2:37)

            e) Pavel - slujitorul posturilor frecvente (2 Corinteni 11:27; Fapte 9:9, 17)


ÎNCHEIERE

1. Postul reduce poftele umane şi voinţa umană poate fi disciplinată mai uşor (1 Corinteni 3:27)

2. Postul este o întristare, o smerenie după voia lui Dumnezeu care duce la pocăinţă (2 Corinteni 7:10-11)

3. Postul este o formă a stăruinţei şi devotamentului pentru o cauză (Daniel 9:3; Fapte 13:2)