Lectia 06 - Stăruința

INTRODUCERE

1. A stărui – a ruga insistent, a repeta o lucrare, a persevera într-o acţiune (Matei 7:7)

2. Dumnezeu răspunde la stăruinţa în bine şi o răsplăteşte, de asemenea notifică şi pedepseşte stăruinţa în rău (Romani 2:7-8)


I. DOMENII ALE STĂRUINŢEI

A. Stăruinţa în bine ( V T: Galateni 3:10;  N  T: Fapte 13:43; 14:22)

1. Stăruinţa în studierea, propovăduirea şi împlinirea Cuvântului (1 Timotei 4:2; Iacov 1:25; Fapte 2:42; 6:4; Ezra 7:10)

2. Stăruinţa în rugăciune (Luca 18:1; Efeseni 6:18; Coloseni 4:2; Luca 2:37)

3. Stăruinţa (râvna) în lucrările Duhului (Luca 11:13; 1 Petru 1:10; 1 Corinteni 14:1, 12; Romani 12:11)

4. Stăruinţa în legătura şi grija frăţească (Fapte 2:42; Evrei 13:1-3; 2 Corinteni 8:4, 7; Luca 11:5; 1 Tesaloniceni 4:10)

5. Stăruinţa în educaţia spirituală a copiilor (1 Timotei 2:15; Deuteronom 6:7-8; Coloseni 1:9-10)

B. Stăruinţa în rău (Eclesiastul 8:3, 12)

1. Fapte, căi rele (Judecători 2:19; Ieremia 8:4-5)

2. Necredinţa (Romani 11:23; Faraon – la 5/10 plăgi)


II. PRINCIPII – MANIFESTĂRI (FORME)

A. Principii

1. Căutarea binelui comun (Matei 7:9-11; Romani 2:7; Coloseni 4:12; Luca 11:5; Iacov 4:3); voia Lui (1 Ioan 5:14)

2. Mod de obţinere: caută, cere, bate (Matei 7:8); de la Tata pentru fii (Matei 7:11)

3. Fără o viaţă sfântă stăruinţele bune sunt în zadar (Ieremia 7:16; Daniel 3:26); ex. proorocii lui Baal (1 Împăraţi 18)

4. Motivaţiile stăruitoare: dragostea (Isaia 62:1; Cântarea Cântărilor 6:6-7); înţelepciunea (Iacov 3:17; Proverbe 2:4; 6:3); râvna (1 Petru 3:13; Isaia 9:7).

B. Forme de stăruinţă

1. O insistenţă „supărătoare” zi şi noapte (Luca 18:7; 11:8) sau (Isaia 56:3-4; 1 Timotei 5:5)

2. Facerea binelui, indiferent de circumstanţe (2 Petru 1:5, 10; 1 Petru 3:1, 11)


III. EXEMPLE BIBLICE

A. Negative

1. Dalila -  stăruinţa feminine – slăbiciunea bărbaţilor (Judecători 16:16)                            

2. David -  slăbiciunile marelui împărat (2 Samuel 24:2; 13:25, 27)

3. Solomon – pasiuni şi plăceri  fără limită (Eclesiastul 2:3)                                            

4. Fiii prorocilor – o stăruinţă neînţeleaptă (2 Împăraţi 2:17)

5. Demnitarii medo-persani  - stăruinţa cu gând rău (Daniel 6:15)

6. Iudeii – stăruinţa unor cereri rele (Luca 23:5; Fapte 25:2)

B. Pozitive

1. Lot → îngerii  - „pofţiţi în casă!” (Genesa 19:3, 15)                                     

2. Iacov → Domnul – „binecuvintează-mă” (Genesa 32:24-28)

3. Rut →  Naomii – „voi merge cu tine!” (Rut 1:11-18)

4. Naaman → Elisei – „primeşte te rog!” (2 Împăraţi 5:16; 23); Sunamita → Elisei – „mai veniţi pe la noi!” (2 Împăraţi 4:8)

5. Ucenicii → Domnul – „ascultă-ne!” (Matei 15:23; Fapte 1:14; Evrei 13:19; Iacov 5:17)


ÎNCHEIERE

1. Planuri alese, susţinute stăruitor (Isaia 32:8); scop suprem – Împărăţia (Matei 6:32-33; Psalmul 34:10; 1 Timotei 4:16)

2. Viaţa de credinţă; o alergare (Evrei 12:1), un efort total fără abandonare (2 Împăraţi 13:15-19)