Lectia 04 - Cântarea

INTRODUCERE

1. Muzica are origine cerească, sfântă, conferită omului prin creaţie (Iov 37:7). Ea are continuitate veşnică (Apocalipsa 14:2). După cădere a apărut muzica laică şi cea idolatră, demonică (Genesa 4:21; Daniel 3:5)

2. Muzica este o exprimare complexă între fiinţe vii


I. MUZICA ÎN ISTORIA BIBLICĂ

A. În perioada Vechiului Testament (Israel)

1. Muzica şi viaţa („Dă-mi muzica unui popor şi va fi al meu”):

            a) orice stare cu muzică: cântece de veselie  (Genesa 31:27; Exodul 15:20; Judecători          11:34-35; Isaia 16:10; Ieremia 7:34); cântece de jale (2 Samuel 1:17-27; 2 Cronici 35:25)

            b) orice loc de activitate, cu cântecele lui: viaţa politică, administrativă, economică, militară  (Numeri 10:1-8; 1Samuel 18:6; 2 Samuel 19:33-35; Psalmul 45:8; Eclesiastul 2:8)

            c) muzica – o practică religioasă în viaţa preoţilor şi proorocilor (Numeri 10:10; 1 Samuel          10:5)

            d) cântece în Vechiul Testament – psalmii – cântare acompaniată cu o liră; cântarea lui Moise (Exodul 15; Deuteronom 32); cântarea Deborei (Judecători 5); cântarea Anei (1 Samuel 2)

2. Dezvoltarea şi organizarea muzicii prin David şi prorocii Domnului (2 Cronici 29:25)

            a) diversitatea vocal-instrumentală (≈ cântatul păsărilor); coruri şi formaţii instrumentale (Neemia 12:27-31). Feluri de instrumente: cu coarde: harpa, psalterionul - lira, alăuta (1 Cronici 15:20-21; Psalmul 18:2; 108:2-3); de suflat: caval, cimpoi, corn (1 Samuel 10:5; 2 Cronici 15:14; Psalmu 98:6); de percuţie: timpane, timbale - pentru conducători pentru a marca măsura (1 Cronici 15:19; 16:5)

            b) David a fost cântăreţ, compozitor, organizator şi posibil inventator – fabricant de             instrumente (1 Cronici 23:5; 2 Cronici 7:6; Amos 6:5)

            c) organizarea muzicii la Cort, Templu -  cete de cântăreţi din familiile leviţilor (1 Cronici 25:1-5). Conducători de formaţii: Chenania (1 Cronici 15:22), Izrahia (Neemia 12:42). Formaţii speciale, consacrate: 228 cântăreţi sub conducerea lui Asaf, Iedutun, Heman şi a fiilor lor (4,6,14, - în total 24 profesori a 12 ucenici în grupă/clasă – 1 Cronici 25). 4000 de leviţi orientaţi spre acest domeniu (1 Cronici 23:5)

B. În perioada Noului Testament (Biserica)

1. Isus şi cântarea – psalmii de laudă – Hallel – 113-118 (Matei 26:30)

2. Pavel şi cântarea psalmilor, laudelor duhovniceşti (Coloseni 3:16; Fapte 16:25; 1 Corinteni 14:26)

3. Cântece în Noul Testament – cântarea lui Zaharia şi a Mariei (Luca 1). Posibile fragmente (Efeseni 5:14; 1 Timotei 3:16; Apocalipsa 15:3-4)


II. CARACTERIZAREA MUZICII SFINTE

A. Cântăreţii Domnului

1. Orice slujbă cere mai întâi certificarea slujitorului (≈ preotul – Leviticul 16). Cântăreţii erau leviţi – oameni care s-au opus sărbătorilor şi jocurilor de la viţelul lui Aaron, cunoscători ai Legii, puşi deoparte pentru Domnul (Psalmul 33:1; Amos 5:23-24)

2. Compozitorii şi muzicienii - importanţa surselor de inspiraţie: fond doctrinar biblic şi vieţii aproape de Dumnezeu. Orice reformă, pocăinţă a reformat şi partea muzicală (2 Cronici 35:15; Ezra 2:70; 1 Petru 4:3; Efeseni 4-5:19; 2 Samuel 23:1-2)

B. Cântecul şi cântatul

1. Muzica trebuie să fie o exprimare sinceră, adevărată, a întregii fiinţe. Melodia, armonia şi ritmul (duh, suflet, trup). Acestea trebuie să se acordeze cu textul cântării (ex. „O Doamne mare…”) trebuie să ne conducă la închinare şi sfinţenie (Psalmul 108:1; 118)

2. Muzica este o exprimare afectivă, mai bogată ca limbajul simplu a întristărilor şi bucuriilor, descriind traseul păcătosului de la durerea pentru păcat, la bucuria mântuirii (1 Cronici 15:16; Apocalipsa 5:9; 14:2-3)

3. Muzica exprimă lauda pentru Dumnezeu şi chemarea Numelui Său (2 Împăraţi 3:15; 1 Samuel 16:16 – corolar – alungarea duhului rău, se poate  realiza tot prin muzică – caz vracii din  Africa (1 Cronici 16:4, 7, 35, 41-42). Muzica sfântă nu admite concurenţă, câştig, ci este pentru toţi o permanenţă în viaţa de credinţă (1 Cronici 16:23-29)


    ÎNCHEIERE

1. Având în vedere statutul iniţial şi efectele căderii lui Satan, se impune biruinţa sfinţilor asupra lui şi în domeniu muzicii (Ezechiel 28:13, 17; Daniel 3; Apocalipsa 15:2)

2. Imaginea cântării întregi, cârmuite de la dreapta altarului, aduce slava lui Dumnezeu între noi şi ne va duce pe noi în slava lui Dumnezeu (2 Cronici 5:12-13)