Lectia 01 - Învățătura sănătoasă


INTRODUCERE

1. Biserica este stâlpul şi temelia adevărului (1 Timotei 3:15); esenţa adevărului (2 Timotei 1:13); fondată de învăţătura lui Isus Hristos, pecetluirea şi călăuzirea Duhului Sfânt (Efeseni 1:13)

2. Bisericii îi este dată Biblia - scrisă şi interpretată prin Duhul  (2 Petru 1:19-21)

 

I. DOCTRINA

A. Despre doctrină (Osea 4:6; Matei 22:29)

1. Avantajele învăţăturii (gr. katecheo– a învăţa : Luca 1:1-4)): a şti şi a face (Ioan 13:17);

2. Argumente contra/pro: doctrina usucă /doar  fără viaţă sfântă  (2 Timotei 3:10). Să crezi doar/nu poţi crede cu adevărat fără să împlineşti  (Ioan 7:16-17)

3. Tipuri de învăţătură (Matei 16: 13-23):

             a) doctrina lui Dumnezeu, Isus Hristos (Tit 2:10; 2 Ioan 1:9)

             b) doctrina oamenilor - tradiţii, filozofii (Matei 16:13-14; 1 Corinteni 2:13)

             c) doctrina demonilor  – înşelare, ocultism, magia albă, neagră (Matei 16:21-23; 1 Timotei 4:1; Deutoronom 4:1-8)

B. Doctrine false (erezii) în creştinism  (populare şi cu succes - 2 Corinteni 2:17; Matei 23:28; 7:15-23; 2 Corinteni 11:13, 15)

1.  Clasificare:

            a) fariseism şi tradiţie (Marcu 7:7-13; Fapte 15:5; Matei 15:6-9); obiceiuri băbeşti (1 Timotei 4:7); prozelitism de partidă – tovarăşi de credinţă (Matei 23:15; Fapte 20: 29-30)

            b) antinomianism - credinţă fără fapte (Apocalipsa 2:6, 15, 20-24; Iuda 11-16; 2 Petru 2:13-15); ideea „originală”- divinizarea fără sfinţire (Genesa 3:4;  Ioan 2:4; 2 Timotei 2:2)

            c) filosofii (Coloseni 2:8a); o religie a gândiri umane, sociale (2 Timotei 2:16-18).

 - Teologii greşite (2 Corinteni 10:3-5; 2 Tesaloniceni 2:2; Evrei 13:9)

2. Etape de depistare: caracterul slujitorului (1 Timotei 4:6-16; Matei 7:16; Tit 2:7-8); motivul slujirii (Filipeni 1:15); mesajul (1 Timotei 6:3-5)

 

 II. ÎNVĂŢĂTURA SĂNĂTOASĂ (2 Timotei 3:15-16)

1.Adevărul Bibliei

1. Scripturilor (Genesa la  Apocalipsa) arată că  adevărul şi minciuna merg paralel  (Genesa 2:17; 3:1; 3:4; Ieremia 14:14; Osea 4:15; 2 Timotei 3:6-11)

2. Nevoia apărării adevărului (2 Timotei 4:3). În 1 şi 2 Timotei sunt 16 specificaţii despre doctrina sănătoasă, de bază (Evrei 6:1-2); dreptarul învăţăturii  (Romani 6:17; Tit 2:1)

B. Diferenţe dintre învăţătura sănătoasă şi erezii 

1. Caracteristicile ereziilor: resping, adaugă la Scriptură - Turn de veghe; Elena W. (Apocalipsa 22:18- 19); pretind revelaţii noi (Evrei 1:1-2 Galateni 1:6-9; 2 Corinteni 11:4)); distorsionează (schimbă) principalele doctrine (2 Petru  3:14-15; Matei 22:29)

2. Caracteristicile învăţăturii sănătoase: prezintă în prim plan Scriptura şi pe Isus Hristos (2 Corinteni 4:2; 1 Corinteni 2:2; Isaia 8:20); slujba se face din  dragoste (1 Corinteni 13:1-6); duce la evlavie (1 Timotei 6:3-5); oferă slava lui Dumnezeu (1 Petru 4:11; Iuda 16)


ÎNCHEIERE

1. Învăţătura  apostolilor – Cuvântul (Coloseni 1:25). Scopul: slava lui Domnului (Romani                       15:16) şi mântuirea oamenilor (Romani 1:17-18).

2. Satan  înşeală lumea întreagă (Apocalipsa 12:9); el pregăteşte o  înşelare de proporţii  mondiale (2 Tesaloniceni 2) prin hristoşi mincinoşi sau înşelându-ne singuri (Iacov 1:22-25; Romani 12:1-2)

3. Este nevoie de învăţători sănătoşi şi elevi ascultători – împlinitori – model: Ezra (Ezra 7:10); Pavel -  Timotei (1 Timotei 4:11-16; 2 Timotei 2:15; 3:14-17; Ioan 7:17)