Lectia 08. Mărturisirea păcatului

INTRODUCERE

1. Mărturisirea păcatelor cuprinde: identificarea proprie, directă (Leviticul 4:22-23; 5:5) sau indirectă (Ioan 4:19); smerenia profundă şi mărturisirea verbală (Leviticul 28:40-41; 1 Împăraţi 8:47-48). Ea trebuie asociată cu abandonarea, părăsirea păcatului (Proverbe 28:13)

2. Nici o carte nu condamnă păcatul ca Biblia, dar nici o carte n-are rezolvarea, decât ea. Ea prezintă cadrul legal: păcat – moarte; iertare – viaţă (Romani 5:12, 18)


I. DATE GENERALE. IMPORTANŢA MĂRTURISIRII

A. De ce nu se mărturisesc oamenii

1. De frică şi ruşine (Genesa 3:10; 18:15; Proverbe 14:34; 1 Samuel 15:30)

2. Pentru a nu pierde drepturi şi avantaje (Genesa 27:19-24)

1.   Din duh de minciună, împotrivire; Ce am făcut?  (Maleahi 1-3)

B. Avantajele mărturisirii

1. Eliberează cugetul (conştiinţa), inima (Ioan 8:31-34; 1 Ioan 3:19-20

2. Întrerupe, opreşte, suspendă judecata (2 Samuel 24:17, 25; 1 Împăraţi 8:46-50; 1 Timotei 5:24)

3. Reabilitarea completă (Matei 26:75; Marcu 16:7; 2 Cronici 33:10-14)

C. Alte elemente componente ale mărturisirii

1.  Abandonarea păcatului (Proverbe 28:13; Ieremia 7:9-10)

2.  Repararea daunelor şi a greşelilor comise (Numeri 5:7; Luca 19:8); Acceptarea pedeapsei (Numeri 12)

3.  Iertarea celor vinovaţi (Matei 6:12; 18:25-30)

4.  Păstrarea confidenţei şi mijlocirea (Proverbe 11:13; Exodul 32:30; 1 Samuel 7:4:6)

 

II. PREZENTAREA MĂRTURISIRII PROPRIU-ZISE

A. Când trebuie să ne mărturisim?

1.    Într-o fază cât mai incipientă a păcatului. Ce vrei să faci? (Genesa 4:7) 

2.    Momente speciale: botez (Matei 3:6); boală (Iacov 5:16); ziua ispăşirii (Leviticul 23:27-29; sau alte momente speciale (Numeri 9:1-2)

3.    În momentul descoperirii păcatului (Ezra 10:10-14)

B. Cum trebuie să ne mărturisim ?( Ieremia 2:23, 35)

1. Spunând exact „ce am făcut” (Genesa 3:13; Ieremia 8:6)

2. Cu accent pe cauza interioară - pentru ce? (Genesa 4:6; Romani 2:15)

3. Cu smerenie şi lacrimi (Luca 18:13; Plângerile lui Ieremia 3:39)

C. Cui trebuie să ne mărturisim?

1. Lui Dumnezeu (Psalmul 32:5; 1 Ioan 1:7-9)

2. Intermediarului (pentru jertfă – V T; pentru rugăciuni – N T) : (Ioan 20:23; Isaia 59:2; Iacov 5:16)

3. Împotriva cui am păcătuit (Filipeni 1:11-18; Luca 15:18)


III. EXEMPLE BIBLICE

A. Păcate ascunse (Matei 10:26; Evrei 4:13)

1. Cain - pedeadsa pentru păcatul nemărtirisit (Genesa 4:6-10)

2. Acan – păcatul descoperit (prin sorţ) şi pedepsit (Iosua 7:19-21)

3. Rahela – blestemul lui Iacov pentru un păcat ascuns (Genesa 31:34-35)

B. Păcate ascunse (mărturisite parţial)

1. Aaron – o recunoaştere formală (Exod 32:21-24)

2. Saul – o recunoaştere întârziată (1 Samuel 13:11-13; 15:13, 20-25)

C. Păcate mărturisite forţat (de frică)

1. Mica – o mărturisire de frică (Judecătorii 17:1-2)

2. Şimei – o mărturisire cauzată de mersul evenimentelor (2 Samuel 19:19)

D. Păcate mărturisite corect

1. David – un păcătos pedepsit şi iertat (Psalmul 51; 2 Samuel 12:13)

2. Abimelec – păcatul din neştiinţă şi inima sinceră (Genesa 20:4-5 – Domnului; 7, 17-  lui Avraam; 16 – Sarei; 14-15 reparare greşeli, daune)

3. Prietenii lui Iov – o mărturisire completată cu o jertfă (Iov 42:1-10)

4. Casa lui Israel – un popor învăţat să se mărturisească (familie – Genesa 35:2; naţiune – 1 Samuel 7:2-6


ÎNCHEIERE

1. Nemărturisirea apasă conştiinţa, aduce pedeapsa şi oricum se ajunge şi la aflarea păcatului (Genesa 42:21-22)

2. Mărturisirea aduce iertare şi părtăşie cu Dumnezeu şi fraţii  (1 Ioan 1:7-9)