Lectia 06. Atitudini față de păcătoși 02

INTRODUCERE

1.     Atitudinile faţă de păcatele celor din jurul nostru (familie, biserică, societate)

2.     Atitudini: recomandare sau obligaţie? (1 Corinteni 5:2-5, 12)


I.  ATITUDINI FAŢĂ DE PĂCATELE DIN INTERIORUL BISERICII

A. Eu şi păcatele celor din familie (între Dumnezeu şi cei dragi)

1. Asociere / respingere (Deuteronom 13:6-8a; Luca 14:26)

2. Toleranţă / condamnare (Deuteronom 13:8b-11; 21:18-21; 1 Corinteni 5:1-2; Matei 10:34-39)

B. Exemple negative

1. Casa lui Acan – păcatul tăinuit: moarte sigură (Iosua 7:19-24)

2. Eli – un tată şi preot tolerant, care a atras blestemul Domnului (1 Samuel 2:22-25, 29; 3:13)

3. David  - un tată care nu şi-a mustrat copii, dar care a suferit mult prin ei (1 Împăraţi 1:5-6; 2 Samuel 19:4-7)

C. Exemple pozitive

1. Iosif – un băiat ce „raporta” pe fraţii săi la părinţi (Genesa 37:2)

2. Leviţii – oameni aleşi de Domnul, pentru că s-au ridicat impotriva păcatului (Exodul 32:26-29)

3. Asa – un împărat care ştia să-şi disciplineze familia (1 Împăraţi 15:13)

D. Eu şi păcatele celor din Biserică (între Biblie şi interese umane - Deuteronom 4:1-2; Apocalipsa 22:15-16)

1. Indiferenţa / cercetare aprofundată (Deuteronom 13:12-14; 17:4; 1 Corinteni 5:2-5; 2 Corinteni 11:29)

2. Teamă /  curaj (Deuteronom 13:1-5; 17:5-7; 18:22; 13:11; 17:13; 21:21; 2 Corinteni 10:1-6; 13:2)

E. Exemple negative

1. Locuitorii din Ghibea – apărătorii păcatului obştesc (Judecătorii 6:28-30; 20:11-14)

2. Corintenii  - lipsa  separării de rău şi efectele ei (2 Corinteni 5)

3. Conducerea adunării  din Tiatira – lipsa disciplinei în adunare (Apocalipsa 2:19-23)

F. Exemple pozitive

1. Israel – o acţiune naţională de eliminare a păcatului (Judecătorii 20:18, 28)

2. Pavel – mustrări frăţeşti între apostoli (Galateni 2:11-14; 1:7-9)

3.     Efesenii – verificarea slujitorilor, pentru eliminarea celor falşi (Apocalipsa 2:2-6)

4.     Locuitorii din Abel – Bet Maaca – convinşi de o femeie înţeleaptă să elimine răul pentru a salva cetatea (2 Samuel 20:16-22)


II. ATITUDINI FAŢĂ DE PĂCATELE LUMII

A. Atitudini

1.     Prietenie / separare (Leviticul 18:2; 20:26; Iosua 23:7; Deuteronom 7:1-2; Ioan 17:14; Iacov 4:4; 2 Corinteni 6:14-18)

2.     Tăcere / luare de poziţie, mărturie potrivit cu ocazia şi atribuţiile (Matei 10:18; Daniel 4:27; Fapte  24:24-26; 26:23-29; Efeseni 5:10-13)

B. Exemple negative

1. Iudei din Ierusalim, pe vremea lui Neemia – oameni corupţi (Neemia 6:12, 17-19)

2. Dima – un credincios întors în lume (2 Timotei 4:10)


C. Exemple pozitive

1. Mardoheu – un bărbat dedicat păstrării identităţii evreieşti şi principiilor sfinte (Estera 2:22-23)

2. Ioan Botezătorul  - predicatorul care mustră păcatele conducătorilor  (Matei 14:4-5)


III. PRINCIPII

A. Pentru Biserică    

1. Stoparea răului (Deuteronom 7:10; 1 Corinteni 5:11-13; 6:3-5)

2. Promovarea binelui (Luca 8:18; 3 Ioan 5-12; Ezechiel 13:19-22)

B. Pentru lume

1. Conservare (Matei 5:13)

2. Iluminare (Matei 5:14-16)


ÎNCHEIERE

1. La fel ca Dumnezeu şi noi  trebuie să tratam diferit binele şi răul (Psalmul 45:4-7; Proverbe 17:15); acţiunea se poate face prin Duhul Domnului (Mica 3:8; Fapte 3:14-15; 5:1-11)

2. Există diferenţă dintre disciplina din Biserică şi atitudinea faţă de păcatele din lume (1 Corinteni 5:10-12; Matei 13:36-52).