Lectia 05. Atitudini față de păcătoși 01


 INTRODUCERE

1.       Atitudini faţă de păcatele altora, făcute împotriva ta / păcatele celor din biserică / din lume (1 Împăraţi 8:46)

2.       Păcatele împotriva ta săvârşite de necredincioşi şi credincioşi (Matei 18:15; 1 Corinteni 5:12)


I. MĂSURI DE PREVEDERE, PREVENIRE

A. Directe

1. Îndemnaţi-vă  la bine! (Evrei 10:24-26a; Filipeni 2:1-2, 4)

2. Nu fiţi pricini de păcătuire! (1 Corinteni 10:32; Luca 17:1-2; Romani 14:13)

B. Indirecte

1. Rugaţi-vă unii pentru alţii! (Luca 22:31; 2 Corinteni 13:7; 2 Tesaloniceni 1:11-12)

2. Vegheaţi! (Evrei 10:24; 1 Petru 5:8-9)


II. PROCEDURA DE ÎMPĂCARE BIBLICĂ

A. Relaţii interbisericeşti  (îl ierţi, dar îl laşi să păcătuiască! - Luca 17:4-5; Romani 6:1; Galateni 6:1)

1. Faza 1: Discuţie particulară – tu ierţi, el ascultă (Leviticul 19:16-18; Matei 18:15; Luca 17:35)

2. Faza 2: Discuţie în grup cu 2 oameni „buni” de martori (Matei 18:16-17; Matei 7:4-5)

3. Faza 3: Şedinţă publică (internă) – legătura cu cerul în autoritate (Matei 18:17-20)

- Judecata în Israel sau în  Biserică  (Exodul 24:14; 18:21-22; 1 Corinteni 5:12-13; 6:1-5, 7)

B. Relaţii extrabisericeşti (poţi discuta dar nu poţi lua măsuri disciplinar!e - Romani 12:17-19)

1. Puterea binelui (Romani 12:20-21; Matei 5:39-44; 1 Petru 3:1)

2. Puterea săbiei: recurgerea la lege (Luca 18:2-5; Fapte 16:37-38; 25:10-11) sau la Dumnezeu (2 Timotei 4:14)


III. PRINCIPII DE COMPORTAMENT

A. Operative

1.     Nu reţine totul! (Eclesiastul 7:21; 1 Samuel 10:27; 11:12-15)

2.     Nu trata greşit! (Iacov 5:9; Proverbe 10:18; 25:9; Romani 15:1-2)

B. Postoperative

1. Iartă! (Coloseni 3:13; Matei 6:14-15)

2. Fă tot ce poţi să rezolvi defectul fratelui tău! (Galateni 6:12; Iacov 5:19-20)

 

IV. EXEMPLE BIBLICE

A. Negative

1. Absalom/Amnon – o supărare tratată greşit (2 Samuel 13:22)

2. Ioab/Abner, Amasa  - probleme netratate (2 Samuel 3:22-27; 20:8-10)

B. Pozitive

1. Abimelec/Avraam  - efecte ale relaţiilor greşite şi rezolvarea lor, cu ajutorul Domnului (Genesa 20:9-17)

2. David/Saul – neînţelegeri în familie şi societate, gestionate corect de partea vătămată (1 Samuel 24:9-19; 3 Ioan 3:11)


ÎNCHEIERE

1. Datorită imperfecţiunilor şi imprudenţei există diferite „tamponări” în traficul vieţii (1 Corinteni 3:3)

2. Scopul nu este condamnarea şi pedepsirea unei părţi  ci recuperarea şi salvarea ambelor părţi aflate în conflict (Matei 18:15; Luca 6:37-39; Matei 7:12)