Lectia 03. Pricini de păcătuire

INTRODUCERE

1. Piatra de poticnire (gr. skandalon; eb. michsol - Leviticul 19:14); pârghia pentru momeală într-o cursă, capcană (eb. mokesh - Iosua 23:13)

2. Alte expresii: a amăgi, a pune piedică, a sminti (Romani 14:13);  ademenire la păcat (Romani 16:17)


I. PREZENTARE

A. Pricinile  (Tipuri, forme de păcătuire; o stâncă opreşte şi marea; dar şi o pietricică te poate face să şchiopătezi)

1. Pricini de amărăciune, întristare (Genesa 26:35; Proverbe 10:10; 27:3)

2. Pricini de cădere, slăbire (Romani 14:20-21; Ioan 16:1; Marcu 4:17)

3. Autopricini (Psalmul 64:8; Eclesiastul 5:6; Matei 18:8-9)

4. Pricini de păcătuire (Mica 1:13; 1 Timotei 5:14; Efeseni 4:27; Romani 12:19-24)   

B. Prilejurile de păcătuire  (O piatră are locul ei, la hotar, nu pe cărare)

1. Lucruri pământeşti (Matei 13:57; 26:31)

2. Lucruri spirituale – înţelegerea  voii lui Dumnezeu (Matei 15:12; 1 Corinteni 1:23; Galateni 5:11)

-  Ferice de cel ce nu se poticneşte în Isus şi calea Sa!  (Matei 11:6)

C. Comportamentul creştinului

1. Nu fi pricină de păcătuire pentru alţii - împăcarea celor trei categorii(1 Corinteni 9:19-23;  10:32); problema majoră : cei „micuţi” (Matei 18:6; 1 Corinteni 8:11-12)

2. Judecă tot ce faci, de la mâncare la slujbă! (Romani 14:13; 1 Corinteni 8:7-13; 10:23-33; 2 Corinteni 6:3). Judecă-te singur, să nu te judece alţii! (1 Corinteni 10:29)

3. Umblă în dragoste -  transpune-te în postura celuilalt! (Romani 14:15; 2 Ioan 1:10)

4. Nu te lăsa provocat, rezistă ispitei! (Proverbe 24:19; Coloseni 3:13; Iacov 1:12-15); sau forţei (Galateni 6:12)


II. EXEMPLE

A. Negative

1. Acan - autopricină şi pricină de păcătuire (Iosua 7:25; 22:20)

2. Fiii lui Eli – pricini de păcătuire pentru tot poporul (1 Samuel 2:22-24)

3. Ieroboam I – o pricină de păcătuire pentru generaţiile următoare (1 Împăraţi 15:30; 16:2, 13; 2 Împăraţi 13:11)

4; Manase  - o pricină de păcat pentru cetatea sfântă (2 Împăraţi 21:11)

5. Ahab – pricini de păcat în familie şi societate (1 Împăraţi 21:4)

6. Iehu – o pricină  de păcătuire parţială (2 Împăraţi 10:29)

7. Ghedeon  - o pricină de păcătuire pentru Israel (Judecătorii 8:27)

-  Atenţie la pricinile de păcătuire prin   oamenii credincioşi!

B. Pozitive

1. Hanania, Mişael şi Azaria  - rezistenţa în faţa unei pricini în ispită şi forţă (Daniel 3:18, 28)

2. Isus şi Petru -  o pricină eliminată (Matei 17:27)

3. Pavel şi Evanghelia lui - o pricină de poticnire pentru iudei formalişti, dar nu pentru cei cu intenţii curate (Fapte 16:3; Galateni 2:3-5; 1 Corinteni 9:12; 2 Corinteni 8:20-22)

 

 


ÎNCHEIERE

1. Există  poticnire  de poticnire împotriva Isus (1 Corinteni 8:12) şi (pe nedrept) în Isus (Matei 16:23; Luca 7:23)

2. Este cu neputinţă să nu vină prilejuri de păcătuire; dar vai de acela prin care vin!”  (Luca 17:1; Matei 13:41)

3. Ferice de cei ce evită a fi pricini de păcătuire (Romani 13:22)