Lectia 02. Ispita

            INTRODUCERE

1. Ispita – o ademenire, o imagine, o înşelare care prin atracţia poftelor face omul să păcătuiască (Iacov 1:14-15)

2. Cadru este format din Ispititorul (I Tes. 3:5 ) şi ispititul – omul neputincios ( Matei 26:41); Biblia (Dumnezeu) prezintă situaţia şi oferă soluţii de rezolvare


            I. ISPITELE – PREZENTARE

A. Generalităţi

1. Omul (carnal), cerut pentru ispită: Iov, Petru, Isus Hristos (Iacov 1:14; Psalmul 78:18)

2. Satan – înşeală (2 Corinteni 11:14;Apocalipsa 12:9; 2 Corinteni 11:3); unelteşte (Efeseni 6:11); pune curse (1 Timotei 3:7; 2 Timotei 2:26)

3. Dumnezeu – imun la ispită (Iacov 1:13); controlează ispita (1 Corinteni 10:13)

B. Forme

1. Domeniul poftelor trupeşti – lăcomie (1 Timotei 6:9; Proverbe 1:10); curvie (1 Corinteni 7:5)

2. Domeniu spiritual (Galateni 6:1; Luca 8:13; 2 Tesaloniceni 2:9-10; Galateni 4:14)

3. Ispitirea se manifestă în toate felurile, lucrurile (Evrei 4:15; 2:18)

C. Moduri de acţiuni în ispită   (Lupta credinciosului)

1. Rugăciunea regulată şi insistentă (Matei 6:9; Luca 22:40)

2. Cuvântul – în interpretare şi folosire corectă (Matei 4:4, 7, 10)

3. Veghere (staţi gata!) – anticipată profetic: Petru (Luca 22:31); general (Matei 26:41; Efeseni 6)

4. Răbdare, stoparea, subordonarea răului (Iacov 1:12; Genesa 4:7)

5. Duhul Sfânt (plinătatea) coordonează acţiunea spre biruinţă (Matei 26:41; Luca 4:1, 14)


            II. EXEMPLE BIBLICE

A. Negative  (Satan cere drept de ispitire de la Dumnezeu, iar  în final îl provoacă pe om împotriva Lui)

1. Familia lui Adam – primele ispitiri şi păcate  (Genesa 3, 4)

2. David  - ispite diferite şi păcate pedepsite (2 Samuel 11:2-4; 24:1; 1 Cronici 21:1)

3. Petru  - cât de slab poate fi omul în ispită! (Luca 22:31-34; Matei 26)

4. Anania şi Safira – ispită la nivel de familie (Fapte 5:1-9)

B. Pozitive

1. Iov – biruinţa repetată în ispite (Iov 2:9-10; 7:12-20; 31:27)

2. Iosif – biruinţa în ispita poftelor fizice (Genesa 39:7-13)

3. Cei patru în Babilon - biruitori în faţa idolatriei şi a morţii (rugăciune, Cuvânt, răbdare)

4. Isus Hristos – ispitit dar fără păcat (Matei 4;  19:3; Luca 16:16; 20:23; Ioan 8:6; 14:30)

5. Dumnezeu  - Cel ce nu poate fi ispitit să păcătuiască (Numeri 14:22; 21:5; Evrei 3:9; Maleahi 3:15)


            ÎNCHEIERE

1. Ispitirea – una din activităţile lui Satan, a duhurilor sale şi a oamenilor răi,  iar omul nu poate evita totul (Matei 6:9); ispita  este îngăduită (1 Corinteni 10:13)

2. Dumnezeu este credincios, astfel  ispită este limitată la  putere umană; El oferă putere de rezistenţă în ispită, iar biruinţa  oferă cunună (Iacov 1:12; Iuda 1:24-25)