Lecția 14 și 15. Minciuna

INTRODUCERE

1. Minciuna este un neadevăr, o declaraţie falsă cu scopul de a înşela pe cineva (Isaia 28:15; Proverbe 14:25), condamnată de porunca  a IX‑a (Exodul 20:16)

2. Minciuna din Eden (Genesa 3:4), de la Diavolul (Ioan 8:44), se formează în inimă (Matei 15:19)

3. Dumnezeu nu poate să mintă (Tit 1:2), El este adevărul (Numeri 23:19)

 

I. PREZENTARE

A. Forme ale minciunii (fenomen de masă - Osea 4:2; în creştere -  Osea 12:1)

1. Mărturie mincinoasă (Exodul 23:1; Proverbe 12:17; 14:5, 25); jurăminte mincinoase (Psalmul 139:20)

2. Proorocie mincinoasă (Isaia 9:15; Ezechiel 13:6; Ieremia 14:14; Matei 24:11; II Petru 2:1); profeţii mincinoşi sunt vorbiţi de bine şi creează o imagine falsă (Luca 6:26; Ieremia 28:15; Mica 2:11;

3. Hristoşi mincinoşi (Matei 24:24); apostoli mincinoşi (II Corinteni 11:13); învăţători mincinoşi (II Petru 2:1); evanghelişti „mincinoşi” (Galateni 1:7-9; Proverbe 30:6)

4. Afaceri mincinoase - cântar fals (Proverbe 11:18; 20:23; 21:6; Osea 12:7; Mica 6:10-13)

5. Fariseismul - falsa neprihănire (I Ioan 1:10; 2:4; Iacov 3:14);  slujirea fariseică (Ezechel 13:19)

6. Prietenii false - spionaj, încredere trădată (Proverbe 10:18; 27:6; 31:30; Exodul 22:16)

7. Literatură mitologică, basme (Ieremia 8:8)

8. Divertisment (Proverbe 20:17; Osea 7:3); idoli mincinoşi (Habacuc 2:18; Ieremia 10:14; Romani 1:25)

B. Efectele minciunii (avantaje şi dezavantaje - Osea 10:13)

1. Se transmite ereditar (Ieremia 16:19; Psalmul 58:3) şi se cultivă (Psalmul 24:4; Proverbe 29:12)

2. Aduce avantaje imediate, dar efemere (Proverbe 20:17; Isaia 32:6,7,10; Proverbe 12:19)

3. Atrage pedepsa divină - moartea (Proverbe 12:19; 19:5,9; Ezechiel 13:9; Psalmul 5:6; Apocalipsa 21:8)

4. Înşeală – lovesc ca un buzdugan, ca o sabie sau ca o săgeată (Proverbe 25:18; Ieremia 9:3,8; II Corinteni 11:26). Cauzează autoînşelare (II Timotei 3:13). Uneori adevărul e considerat minciună (II Împăraţi 9:12; II Cronici 6:8)

 

 

II.  ELIMINARE

A. Din viaţa personală (inimă - Ieremia 17:9)

1. Urăşte minciuna! (Proverbe 13:5; Psalmul 119:104, 163)

2. Lasă-te de ea! (Efeseni 4:25; Coloseni 3:9), cu desăvârşire (I Ioan 2:21; Psalmul 34:13; Proverbe 24:28)

B. Din comunitate, societate (păziti-vă Matei 7:15)

1. Promovarea adevărului (Proverbe 12:17; Romani 1:28,29), dezaprobarea minciunii (Proverbe 19:22)

2. Disciplinare (Deuteronomul 19:14-21; Proverbe 29:12)

3. Judecata divină (Apocalipsa 21:8, 27 ; 22:15)

 

III. EXEMPLE BIBLICE

A. Exemple negative (de minciună)

1. Satan – tatăl minciunii (Ioan 8:44; Genesa 3:4)

2. Cain – minciuna criminalului (I Ioan 3:12; Genesa 4:9)

3. Avraam – o minciună pe jumătate (Genesa 20:2, 10‑12)

4. Isaac  - o minciună moştenită (Genesa 26:7)

5. Rebeca şi Iacov – minciuni în familie (Genesa 27:12,13,24,36)

6. Laban – o înşelare pentru un mincinos (Genesa 29:23)

7. Faraon – promisiuni nerespectate (Exodul 7-9; 8:29)

8. Acan – minciuna lăcomiei (Iosua 7:11, 20-21)

9. Gabaoniţii – a minţi de frică (Iosua 9: 6-24)

10. Samson – minciuna în ziua ispitei (Judecători 16:10,13)

11. Prorocul din Betel – minciuni „binevoitoare” (I Împăraţi 13:18)

12. Duhuri de minciună/prorocii lui Ahab – proroci plătiţi ( I Împăraţi 22:22,23; II Cronici 18:21,22)

13. Hanania – un proroc „bun” (Ieremia 28:2-4,15-17)

14. Petru – slăbiciunea omenească (Matei 26:69-75)

15. Anania şi Safira – minciuna premeditată (Faptele Apostolilor 5:1-11)

16. Prorocul mincinos – o minciună pentru toată lumea (II Tesaloniceni 2:11; Apocalipsa 13:14)

B. Exemple pozitive (eliminare, protecţie - Proverbe 6:19; 12:22)

1. Dumnezeu nu minte (I Samuel 15:29), ştie când se minte (II Corinteni 11:31) şi pedepseşte (Psalmul 5:6)

2. Iov – omul care s-a angajat să nu mintă (Iov 24:25; 42:7)

3. Isus Hristos - Adevărul (Matei 22:16; Ioan 7:6,10; 18:37-38; 19:9)

4. Pavel – o conştiinţă curată (Romani 9:1; I Timotei 2:7)

5. Cei 144000 – oamenii adevărului (Apocalipsa 14:5)

 

ÎNCHEIERE

1. Trăim în lumea minciunii, dar trebuie să ieşim din ea, desfăcându-ne legăturile (Isaia 5:18); Diavolul este tata, iar oamenii mama minciunii (Ioan 8:44; Apocalipsa 22:15)

2. Trebuie să renunţăm total la minciună (Efeseni 4:25; II Ioan 1:4; Proverbe 17:7)